3.1.2023

Joulukuun tuloslaskelma ja Q4/2022

Joulukuu ja 2022 on lusittu. Aika sukeltaa tarkemmin joulukuun lukuihin. Koko vuoden tilinpäätös tulee vielä erillisenä julkaisuna.

Joulukuussa ei muistaakseni ollut mitään ihmeempää, ehkä nyt ruokakuluihin tuli käytettyä hieman ylimääräistä. Mutta katsotaan tarkemmin mitä luvut näyttää:

Tuloslaskelma

01.12.2022 -01.11.2022 -01.10.2022 -
31.12.202230.11.202231.12.2022
Liikevaihto 4 373,95 4 802,56 12 521,51 
3000 Palkka1 1 500,00 1 500,00 4 500,00 
3010 Palkka2 2 700,00 1 500,00 6 000,00 
3090 Pääomatulot 0,00 1 225,00 1 225,00 
3091 Pääomatulot kryptoista 0,00 456,31 456,31 
3100 Päivärahat ja km-korvaukset 173,95 121,25 340,20 
 
Liiketoiminnan muut tuotot 250,00 −89,86 160,14 
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 250,00 −89,86 160,14 
 
Materiaalit ja palvelut −2 096,02 −1 904,12 −6 463,89 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −2 096,02 −1 904,12 −6 463,89 
Ostot tilikauden aikana −2 096,02 −1 904,12 −6 463,89 
4000 Ruoka −484,64 −317,91 −1 146,29 
4001 Ravintola −43,20 −97,79 −259,59 
4010 Auto −549,00 −563,63 −1 713,18 
4020 Asuminen −733,29 −699,31 −2 458,11 
4030 Vakuutukset 0,00 −10,17 −10,17 
4040 Vaatteet −71,68 −39,90 −280,58 
4050 Hupi −171,13 −75,31 −437,89 
4060 Terveys −43,08 −100,10 −158,08 
 
Liiketoiminnan muut kulut −206,32 −1 406,34 −1 620,41 
7200 Maa-aluevuokrat 0,00 −1 400,00 −1 400,00 
7830 Ruokailut matkalla −9,73 0,00 −17,87 
8130 Mainoslahjat ja palkinnot −37,92 0,00 −35,92 
8480 Jäsenmaksut −157,00 0,00 −157,00 
8560 Rahaliikenteen kulut −1,67 −6,34 −9,62 
 
Liikevoitto/tappio 2 321,61 1 402,24 4 597,35 
Rahoitustuotot ja -kulut −141,80 −3 035,54 −3 172,26 
Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 1,13 6,21 
9230 Korkotuotot talletuksista 0,00 1,13 6,21 
Korkokulut ja muut rahoituskulut −141,80 −3 036,67 −3 178,47 
9460 Korkokulut opintolainasta −116,62 0,00 −116,62 
9470 Korkokulut asuntolainasta −23,07 0,00 −23,07 
9490 Korkokulut ostoveloista −2,11 −5,21 −7,32 
9620 Kurssitappiot 0,00 −3 031,46 −3 031,46 
 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 179,81 −1 633,30 1 425,09 
 
Tuloverot −654,75 −776,63 −2 176,13 
9900 Ennakkoverot, ansiotulo −654,75 −684,75 −2 084,25 
9901 Ennakkovero, pääomatulot 0,00 −91,88 −91,88 
 
Tilikauden voitto/tappio 1 525,06 −2 409,93 −751,04 

Tulopuolella maksoin hieman suuremman palkan. Tässä on verotussyistä optimoitu vuoden palkka järkevälle kokonaistasolle ja se vaati hieman suurempaa palkkaa joulukuulle. Joululahjoja tuli myös hieman, jotka näkyy tilillä 3990.

Kulupuolella ollaan hyvin vastaavissa luvuissa kuin marraskuussakin. Pienet budjetin ylitykset ovat asumiskuluissa, jossa tuli taas hankittua hieman viherkasveja. Olen huono pitämään vanhat hengissä. Myös ruokapuoli on huomattavasti suurempaa ja jouluksi tuli ostettua hieman ylimääräistä, vaikka aika pienellä mentiinkin.

Paikallinen osuuskauppa jakaa joulukuulta tuplabonukset, joten senkin takia shoppailimme hieman enemmän ruokaa ja tavaraa joulukuun puolella, jopa jo tammikuun tarpeitakin. Tästä syystä kävin vuoden viimeisenä päivänä myös vaateostoksilla, jonne upposi noin 70 euroa.

Hupibudjetti taasen venähtänyt "normaalimpiin" lukemiin. Joulukuuhun osui myös pari pikkujoulua, joihin tullut ostettua juomisia ja syömisiä. Ehkäpä joululomille tuli pari kaljaa ostettua kotiinkin.

Kvartaalin viimeisen kuun kunniaksi lainojen saldot täsmätty ja koko kvartterin korkokulut kirjattu rahoituskuluihin.

Kaikkiaan verojen jälkeen noin 1 500 euroa plussan puolella. Mihinkäs se raha tuli sitten sijoitettua? Kurkataan taseeseen:

Tase

31.12.202230.11.2022
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 48 890,45 48 083,44 
 
Aineelliset hyödykkeet 16 343,55 16 311,80 
Rakennukset ja rakennelmat 16 343,55 16 311,80 
1125 Rakennukset 4% menojäännöspoisto 31,75 0,00 
1151 Rakennusten vuokraoikeudet 16 311,80 16 311,80 
Koneet ja kalusto 0,00 0,00 
1173 Henkilöautot 0,00 0,00 
 
Sijoitukset 32 546,90 31 771,64 
Muut osakkeet ja osuudet 30 074,42 29 321,42 
1447 Pörssiosakkeet 3 816,80 3 063,80 
1453 Muut osakkeet 6 508,98 6 508,98 
1457 Kryptot 5 215,00 5 215,00 
1467 Muut osuudet 14 533,64 14 533,64 
Muut saamiset 2 472,48 2 450,22 
1471 Lainasaamiset yrityksiltä 2 472,48 2 450,22 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 050,74 1 645,80 
 
Lyhytaikaiset saamiset 455,10 455,10 
Muut saamiset 455,10 455,10 
1767 Maksetut vuokravakuudet 455,10 455,10 
1779 Muut saamiset 0,00 0,00 
 
Rahat ja pankkisaamiset 1 595,64 1 190,70 
1900 Käteisvarat 106,50 66,50 
1910 Palkkatili 1 154,85 10,00 
1911 Käyttötili 1 8,78 0,45 
1912 Nordnet - vanha 0,00 0,00 
1915 Palkkatili 2 1 118,96 1 074,94 
1916 Korttitili 2 122,44 1,70 
1921 Autobudjetti 0,00 0,00 
1923 Vaatebudjetti 0,00 0,00 
1924 Hupibudjetti 0,00 0,00 
1930 Nordnet 84,11 37,11 
1931 Coinmotion 0,00 0,00 
1932 Crypto.com EUR-tili 0,00 0,00 
1933 Crypto.com kortti 0,00 0,00 
1995 Rahansiirrot matkalla 0,00 0,00 
 
Vastaavaa yhteensä 50 941,19 49 729,24 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA 15 601,41 14 076,35 
Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 497,47 14 497,47 
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 497,47 14 497,47 
Tilikauden voitto/tappio 1 103,94 −421,12 
 
VIERAS PÄÄOMA 35 339,78 35 652,89 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 34 790,51 34 876,66 
Lainat rahoituslaitoksilta 12 840,77 12 868,39 
2621 Asuntolaina 12 840,77 12 868,39 
Ostovelat 0,00 0,00 
2681 Autolaina 0,00 0,00 
Muut velat 21 949,74 22 008,27 
2721 Opintolaina 21 949,74 22 008,27 
2749 Pitkäaikaiset muut velat 0,00 0,00 
 
Lyhytaikainen vieras pääoma 549,27 776,23 
Ostovelat 549,27 776,23 
2871 Mastercard 1 549,27 776,23 
2872 Visa 0,00 0,00 
2873 Mastercard 2 0,00 0,00 
 
Vastattavaa yhteensä 50 941,19 49 729,24 

Taseen puolelta näemme, että sijoitin pörssiosakkeisiin 800 euroa. Käytännössä tämä on Teslaa, johon laitoin lisäsijoituksia kurssin tiputtua. Huonoon aikaan sijoitin, kurssi on vain jatkanut tippumistaan ja en edes uskalla katsoa tämän hetken arvoa. Toivotaan, että tämä nousee nopeasti, koska rahalle on käyttöä ensi kesänä.

Rahat ja pankkisaamiset ovat kasvaneet noin 400 euroa, sekä lainat lyhentyneet reilun 300 euroa. Lisäksi ostin tulevaa rakennusurakkaa varten tarvikkeita, jotka kirjasin rakennuksiin tilille 1125.

Näistä muodostuu yhteensä se noin 1 500 euron voitto.

2.1.2023

2023 autoetuun muutoksia

Kuten aiemmin keväällä paljastin, vaihdoin autoni autoetuautoon. Verottaja teki pieniä muutoksia kohonneiden polttoainekustannusten myötä ja nosti vapaan autoedun arvoa suhteessa käyttöetuun.

Aiemmin sähköautossa ero vapaan autoedun ja käyttöedun välillä oli 45 e/kk. Tämä oli omien arvioiden mukaan semmoinen about nollatulos siinä kumman ottaa. Kirjanpidon (sekä oman, että yrityksen) selkeyden vuoksi valitsin vapaan autoedun.

Nyt vuodelle 2023 tämä vapaan autoedun ja käyttöedun arvo repeää 75 euroon ja se on sähköautolla jo semmoinen kulu, että pääsen itse maksaen halvemmilla kustannuksilla. Etenkin kun huomioidaan, että samalla kilometrikorvauksia nostettiin. Kun tiputan auton käyttöetuun, voin samalla nostaa työajoista kilometrikorvauksia 14 snt/km.

Tässä on hyvä myös huomioida, että työnantaja saa edelleen kustantaa lataukset julkisissa latauspisteissä ilman että siitä muodostuu verotettavaa etua. Toki itsellä lataukset tapahtuvat pääosin kotona, mutta ehkä sitä voi jatkossa hieman enemmän latailla sitten firman piikkiin tien päälläkin. Kotilataus toki on sen verran helppoa ja halvahkoa ja siitä ei tule edes tuota 75 euroa kuukaudessa, että tuskin tässä kauheasti alkaa säätämään muutaman euron hyödyn takia.

Laskennallisesti saan latauskulut peittoon tuolla 14 snt/km korvauksella alle 500 km työajoilla, jotka täyttynee hyvin.


Budjettiin tämä vaikuttaa sen verran, että autokulut pienenevät noin 70 eurolla. Auto tippuu pienempään verotusluokkaan, sekä vapaa autoetu alenee käyttöeuduksi. 2022 vapaan autoedun verotusarvo oli 770 euroa ja käyttöetu tulee olemaan helmikuun tuloslaskelmasta alkaen 620 euroa + latauskulut. Kokonaisuudessaan alle 700 euroa. Tästä tulee vielä 275 euron osuus puolisoltani, eli autokulut ovat budjetissa noin 420 euroa (+ pesuhalli 60 euroa). Vaikutus näkyy vasta helmikuusta alkaen, koska tammikuussa maksettava palkka maksetaan joulukuulta ja siihen käytetään joulukuun verotusarvoja.

1.1.2023

Marraskuun tuloslaskelma

Vuosikin on jo vaihtunut ja naputtelin viimeiset marraskuun siirrot paikoilleen. Tämä olikin vain kryptoja vaille valmis, jotka kävin koko vuoden osalta vielä läpi aiemmin tänään.

Marraskuussa tein kryptoissa isohkoja peliliikkeitä. FTX kaatuminen sai myös Crypto.comin epäilyjen alle ja siirsin marraskuun puolivälissä kaikki sijoitukseni ulos Crypto.comista. Heidän korttiianhan en ole käytännössä käyttänyt sitten toukokuun, jolloin korttiin tuli isoja huononnuksia. Viimeiset stakeni aukesivat marraskuun puolivälissä, jolloin tein muutamia siirtoja ja siirtin kaikki kryptosijoitukseni Coinmotioniin.

Näiden siirtojen osalta tuli samalla katsottua vuoden voitot ja häviöt kuntoon. Nämä eivät välttämättä olleet aivan kohdillaan, niin nollasin kaikki tulo- ja menotilit kryptojen osalta nyt siihen malliin mitä Koinly sanoo. Tästä syystä marraskuun tuloslaskelmassa voi näky muutamia hassuja rivejä.

Mutta syvennytääs ensin suoraan lukuihin ja käydään sen jälkeen tarkemmin vielä nämä läpi:

Tuloslaskelma

01.11.2022 -01.10.2022 -
30.11.202231.10.2022
Liikevaihto 4 802,56 3 345,00 
3000 Palkka1 1 500,00 1 500,00 
3010 Palkka2 1 500,00 1 800,00 
3090 Pääomatulot 1 225,00 0,00 
3091 Pääomatulot kryptoista 456,31 0,00 
3100 Päivärahat ja km-korvaukset 121,25 45,00 
 
Liiketoiminnan muut tuotot −89,86 0,00 
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot −89,86 0,00 
 
Materiaalit ja palvelut −1 904,12 −2 463,75 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −1 904,12 −2 463,75 
Ostot tilikauden aikana −1 904,12 −2 463,75 
4000 Ruoka −317,91 −343,74 
4001 Ravintola −97,79 −118,60 
4010 Auto −563,63 −600,55 
4020 Asuminen −699,31 −1 025,51 
4030 Vakuutukset −10,17 0,00 
4040 Vaatteet −39,90 −169,00 
4050 Hupi −75,31 −191,45 
4060 Terveys −100,10 −14,90 
 
Liiketoiminnan muut kulut −1 406,34 −7,75 
7200 Maa-aluevuokrat −1 400,00 0,00 
7830 Ruokailut matkalla 0,00 −8,14 
8130 Mainoslahjat ja palkinnot 0,00 2,00 
8560 Rahaliikenteen kulut −6,34 −1,61 
 
Liikevoitto/tappio 1 402,24 873,50 
Rahoitustuotot ja -kulut −3 035,54 5,08 
Muut korko- ja rahoitustuotot 1,13 5,08 
9230 Korkotuotot talletuksista 1,13 5,08 
Korkokulut ja muut rahoituskulut −3 036,67 0,00 
9490 Korkokulut ostoveloista −5,21 0,00 
9620 Kurssitappiot −3 031,46 0,00 
 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja −1 633,30 878,58 
 
Tuloverot −776,63 −744,75 
9900 Ennakkoverot, ansiotulo −684,75 −744,75 
9901 Ennakkovero, pääomatulot −91,88 0,00 
 
Tilikauden voitto/tappio −2 409,93 133,83 

Tuloissa huomiona osinko, jonka nostin toisesta yrityksestäni. Se nostaa hieman kuukauden tuloja. Muilta osin normaali kuukausi.

Kuten jo kerroin, kryptoissa oli veivauksia ja siitä syystä tilit 3091 ja 3990 ovat hieman erilaisia kuin aiemmin ja nämä kuvastavat osin muitakin kuin pelkkiä marraskuun tapahtumia. Esim. korjasin 3990 tililtä muutamia suosituksia verotuksen alle tilille 3091. Lisäksi tilille 3091 tuli merkittyä alkuvuoden cashbackit, koska verottaja joskus suuressa viisaudessaan päätti näiden olevan verollista. En ollut näitä aiemmin merkinnyt verotettavaksi, joten ne tuli nyt kaikki marraskuun tuloihin.

9620 kurssitappioihin tuli merkittyä marraskuun myyntejä, mutta siellä on myös ainakin syyskuulta jäänyt merkitsemättä myynnin tappiot, joten luku ei kuvasta vain marraskuuta. Se on nyt täsmätty niin että koko vuoden osalta kurssitappiot, sekä pääomatulot ovat oikein.

Muutoin normaalien menojen osalta marraskuu oli kohtuullisen hyvä. Voisi sanoa että budjetin mukainen ensimmäisiä kertoja tänä vuonna. Jopa hupitilin satunnaiset karkki- yms. ostokset jäivät poikkeuksellisen pieneksi. Nyt on oltu vain kotona vettä juoden :)

Isompi kulu olikin sitten 1400 euron "maavuokra", eli tontin ensi vuoden vuokran maksaminen kunnalle. Olemme vuokranneet kaupungilta tontin ja talon rakentaminen alkaa ensi vuonna. Tästä tulee myöhemmin lisää kuluja näytille, mutta toistaiseksi olemme selvinneet vain tontin varausmaksulla ja vuokralla.

Ja sitten itse tase:

Tase

30.11.202231.10.2022
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 48 083,44 51 188,00 
 
Aineelliset hyödykkeet 16 311,80 16 311,80 
Rakennukset ja rakennelmat 16 311,80 16 311,80 
1151 Rakennusten vuokraoikeudet 16 311,80 16 311,80 
Koneet ja kalusto 0,00 0,00 
1173 Henkilöautot 0,00 0,00 
 
Sijoitukset 31 771,64 34 876,20 
Muut osakkeet ja osuudet 29 321,42 32 425,97 
1447 Pörssiosakkeet 3 063,80 3 063,80 
1453 Muut osakkeet 6 508,98 6 508,98 
1457 Kryptot 5 215,00 8 319,55 
1467 Muut osuudet 14 533,64 14 533,64 
Muut saamiset 2 450,22 2 450,23 
1471 Lainasaamiset yrityksiltä 2 450,22 2 450,23 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 1 645,80 1 747,02 
 
Lyhytaikaiset saamiset 455,10 455,10 
Muut saamiset 455,10 455,10 
1767 Maksetut vuokravakuudet 455,10 455,10 
1779 Muut saamiset 0,00 0,00 
 
Rahat ja pankkisaamiset 1 190,70 1 291,92 
1900 Käteisvarat 66,50 126,50 
1910 Palkkatili 1 10,00 5,16 
1911 Käyttötili 1 0,45 2,07 
1912 Nordnet - vanha 0,00 0,00 
1915 Palkkatili 2 1 074,94 1 115,48 
1916 Korttitili 2 1,70 5,60 
1921 Autobudjetti 0,00 0,00 
1923 Vaatebudjetti 0,00 0,00 
1924 Hupibudjetti 0,00 0,00 
1930 Nordnet 37,11 37,11 
1931 Coinmotion 0,00 0,00 
1932 Crypto.com EUR-tili 0,00 0,00 
1933 Crypto.com kortti 0,00 0,00 
1995 Rahansiirrot matkalla 0,00 0,00 
 
Vastaavaa yhteensä 49 729,24 52 935,02 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA 14 076,35 16 922,23 
Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 497,47 14 933,42 
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 497,47 14 933,42 
Tilikauden voitto/tappio −421,12 1 988,81 
 
VIERAS PÄÄOMA 35 652,89 36 012,79 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 34 876,66 35 102,51 
Lainat rahoituslaitoksilta 12 868,39 12 919,08 
2621 Asuntolaina 12 868,39 12 919,08 
Ostovelat 0,00 0,00 
2681 Autolaina 0,00 0,00 
Muut velat 22 008,27 22 183,43 
2721 Opintolaina 22 008,27 22 183,43 
2749 Pitkäaikaiset muut velat 0,00 0,00 
 
Lyhytaikainen vieras pääoma 776,23 910,28 
Ostovelat 776,23 910,28 
2871 Mastercard 1 776,23 910,28 
2872 Visa 0,00 0,00 
2873 Mastercard 2 0,00 0,00 
 
Vastattavaa yhteensä 49 729,24 52 935,02 

Johtuen marraskuun suurista kryptomyynneistä, on kryptojen osuus tippunut taseessa huomattavasti. Kuten aiemmin kerrottu, on taseeni merkitty ostohintoihin. Koska myin sijoituksia tappiolla ja sitten ostin kryptoja takaisin, on koko potin ostohinta nyt noin 3000 euroa aiempaa pienempi. Samalla realisoitua kurssitappioita. Todellinen sijoitusten summa on vielä tätäkin hieman pienempi nyt tätä kirjoittaessa 1.1.2023.

Kryptojen tappioissa ja pääomatuloissa tehdyt täsmäytykset kirjasin paremman tilin puutteessa vastakirjauksena edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille, joten siellä näkyy noin 435 euron tappio näistä tehdyistä kirjauksista.

Luottokorttivelka on hieman lyhentynyt. Muutoin kuukauden aikana ei ole tapahtunut kuin normaalit velkojen lyhennykset asunto- ja opintolainaan.

Kryptotalvi

Kulutin tässä uudenvuodenpäivän laskeskellessa koinlyn* kanssa viime vuoden kryptosijoituksia. Aika karseelta näyttää.

4 400 euroa häviöitä, eli tappiolla myytyjä sijoituksia. Lisäksi vielä jäljellä olevat sijoitukset ovat 739 euroa tappiolla. Eli yhteensä menetettyä rahaa viime vuonna noin 5100 euroa. Jäljellä oleva salkun koko nyt 1.1.2023 on noin 4 475 euroa.

* Linkit ovat affi-linkkejä, joita klikkaamalla voin saada pientä bonusta.