13.6.2021

Toukokuun tuloslaskelma

Toukokuussa sattui ja tapahtui. Kuten jo aiemmin kirjoitin, vaihdoin autoa. Tästä muodostui paljon erilaisia lisäkuluja. Toisaalta näin jälkikäteen katsottuna ei sittenkään niin pahasti. Vakuutuksia jaksottui niin, että niitä tulee kesäkuussa maksuun, samoin autoveroja jne. Kesäkuusta alkaen lähtee pyörimään myös lainan lyhennykset.


Tuloslaskelma

01.05.2021 -01.04.2021 -
31.05.202130.04.2021
Liikevaihto 3 530,00 3 100,86 
3000 Palkka1 1 500,00 1 500,00 
3010 Palkka2 1 850,00 1 500,00 
3080 Muut palkat 180,00 0,00 
3100 Päivärahat ja km-korvaukset 0,00 100,86 
 
Liiketoiminnan muut tuotot 61,90 0,00 
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 61,90 0,00 
 
Materiaalit ja palvelut −1 657,18 −1 591,56 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −1 657,18 −1 591,56 
Ostot tilikauden aikana −1 657,18 −1 591,56 
4000 Ruoka −306,64 −300,00 
4001 Ravintola −22,00 −24,00 
4010 Auto −336,86 −375,21 
4020 Asuminen −755,14 −701,24 
4030 Vakuutukset −8,31 0,00 
4040 Vaatteet −50,75 0,00 
4050 Hupi −102,61 −142,14 
4060 Terveys −74,87 −48,97 
 
Liiketoiminnan muut kulut −1,04 −0,89 
8560 Rahaliikenteen kulut −1,04 −0,89 
 
Liikevoitto/tappio 1 933,68 1 508,41 
 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 933,68 1 508,41 
 
Tuloverot −753,25 −638,25 
9900 Ennakkoverot, ansiotulo −753,25 −638,25 
 
Tilikauden voitto/tappio 1 180,43 870,16 


Toistaiseksi kulupuolen taso samaa luokkaa kuin viime kuussa. Edelleen korkea kylläkin!

Isoimpia "poikkeavia" tai muutoin yllättäviä kuluja on jälleen asumispuolella. Kuten viimeisimmässä budjettikirjoituksessa kerroin, laskimme kympillä asumisen hintaa. Tämän pitäisi siis olla 630 euroa. Itseasiassa sen jälkeen kun lainanlyhennys kirjataan kuluista pois, lopullinen asumiskulujen osuus on noin 580 euroa.

Toukokuussa tuli kuitenkin käytyä ostamassa jälleen pieniä tarvikkeita kotiin. Olohuoneesta oli pientä tekniikkaa hajonnut jo aiemmin, joten ostin hdmi-jakajan verkkokaupasta. Lisäksi ostin ilmastointilaitteen kotiin. Itse ilmastointilaitteen kustansi yritykseni (se tuli toimistohuoneeseen), mutta ostin siihen pieniä lisätarvikkeita kuten ikkunasovittimia jne, jotka näkyy Toukokuun asumiskuluissa. Ilmastoinnin seurantaa ajatellen ostin myös Prismasta hieman edistyneemmän lämpötila- ja kosteusmittarin.

Muilta kuluiltaan kuukausi oli melko onnistunut. Terveys-puolelle tuli hieman enemmän vitamiineja ja allergialääkkeitä, mutta niitä ei osteta joka kuukausi. Hupi-tili oli kerrankin hyvin pieni. Ottaen vielä huomion, että siihen tuli yksi 50 euron vuosimaksullinen palvelu. Jos tämän jaksottaisi, niin hupitili taisi ensimmäisen kerran jäädä alle kuuteen kymppiin. Hyvä tulos sekin!

Ruokamenot meni karvan yli jälleen muutaman ravintolalounaan johdosta. Mutta ei merkittävää eroa.

Tase

31.05.202130.04.2021
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 64 922,93 40 600,68 
 
Aineelliset hyödykkeet 39 031,75 16 311,80 
Rakennukset ja rakennelmat 16 311,80 16 311,80 
1151 Rakennusten vuokraoikeudet 16 311,80 16 311,80 
Koneet ja kalusto 22 719,95 0,00 
1173 Henkilöautot 22 719,95 0,00 
 
Sijoitukset 25 891,18 24 288,88 
Muut osakkeet ja osuudet 21 008,98 21 008,98 
1453 Muut osakkeet 6 508,98 6 508,98 
1467 Muut osuudet 14 500,00 14 500,00 
Muut saamiset 4 882,20 3 279,90 
1471 Lainasaamiset yrityksiltä 4 882,20 3 279,90 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 159,68 5 027,55 
 
Lyhytaikaiset saamiset 2 323,33 2 323,33 
Muut saamiset 2 323,33 2 323,33 
1767 Maksetut vuokravakuudet 455,10 455,10 
1779 Muut saamiset 1 868,23 1 868,23 
 
Rahat ja pankkisaamiset 2 836,35 2 704,22 
1900 Käteisvarat 1,00 7,00 
1910 Palkkatili 811,87 2 029,12 
1911 Käyttötili 1,52 2,56 
1912 Nordnet 0,91 0,91 
1921 Autobudjetti 1 999,60 643,18 
1923 Vaatebudjetti 21,45 21,45 
1924 Hupibudjetti 0,00 0,00 
 
Vastaavaa yhteensä 70 082,61 45 628,23 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA 1 549,46 369,03 
Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 166,00 1 166,00 
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 166,00 1 166,00 
Tilikauden voitto/tappio 383,46 −796,97 
 
VIERAS PÄÄOMA 68 533,15 45 259,20 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 64 954,15 42 841,99 
Lainat rahoituslaitoksilta 13 595,17 13 645,86 
2621 Asuntolaina 13 595,17 13 645,86 
Ostovelat 22 719,95 0,00 
2681 Autolaina 22 719,95 0,00 
Muut velat 28 639,03 29 196,13 
2721 Opintolaina 24 839,03 24 996,13 
2749 Pitkäaikaiset muut velat 3 800,00 4 200,00 
 
Lyhytaikainen vieras pääoma 3 579,00 2 417,21 
Ostovelat 3 579,00 2 417,21 
2872 Visa 2 275,78 1 539,15 
2873 Mastercard 1 303,22 878,06 
 
Vastattavaa yhteensä 70 082,61 45 628,23 


Taseessa isoin muutos on auton ilmaantuminen lukuihin. Tämä näkyy lainana ja omaisuutena. Kuten viime kerralla kirjoitin, kirjaan auton arvosta, velasta ja poistosta 55 % omaan kirjanpitooni. Tilillä 1173 näkyy auto, eli n. 22 720 euron omaisuus. Tämän vastakirjaus näkyyy tilillä 2681, jossa on vastaavan suuruinen laina.

Nämä ovat yhtä suuret, koska en kirjannut mitään tuloutusta vaihtoauton osuudesta. Autosta ei samaa hintaa nyt myymällä saakaan, joten tämä on ns. varovaisen laskennan tulos. Taseen pitäisi kuvata melko hyvin totuutta. Toisaalta siellä ei ennestäänkään ole esim. huonekaluja tai muuta omaisuutta, joten en autoakaan siellä halua pitää ainakaan liian suurena osuutena. Auto on omaisuutena listattu nyt lähinnä siksi, että siitä on lainaa. Tarkemmin syitä tälle järjestelylle ja historiaa löytyy alkuperäisistä budjettipohdinnoista täältä. Tarkemmin tuoreimmat auton kulut ja pohdinnat edellisessä kirjoutuksessa.

Budjettitilejä on hieman paisuteltu. Tämä johtuu siitä, että Kesäkuulle on tiedossa paljon autoon liittyviä kuluja (vakuutukset, verot) ja nämä budjetit menee pitkälti tyhjiin Kesäkuussa.


Muutoin taseen osalta kuukausi oli melko normaali.Yritykselläni sattui olemaan suuria investointeja, jotka rahoitin tilapäisesti henkilökohtaisella luottokortillani. Näistä iso osa maksettiin jo Toukokuun aikana takaisin, mutta osa jäi vielä velaksi. Tästä syystä tili 1471 on kasvanut noin 1 600 eurolla. Tämän takaisinmaksu tapahtunee pitkälti jo Kesäkuun aikana.

Veloissa myös autolainaa lukuunottamatta meno oli hyvin tyypillinen kuukausi. Visa ja Mastercard heijastavat pitkälti yrityslainan saamisten, eli tilin 1471 kasvamista.

9.5.2021

Budjetin muutos (taas)

Alkuvuosi on osoittanut, että budjetti oli hieman liian optimistinen. Se oli toki hyvä laskelma, mutta käytäntö ei näin toimi, plus olin selkäesti arvioinut tiettyjä kuluja liian alakanttiin. Nyt seurannan kautta minun on pakko nostaa esim. terveyskuluja kovemmiksi ja ehkä huomioida hupi-budjettiin hieman enemmän.

Nämä ovat kuitenkin pienehköjä muutoksia. Suurin mullistus tulee siitä, että tuli päivitettyä auto. Vanha ja rähnäinen auto vaihdettiin pari vuotta vanhaan katumaasturiin ja tämä tarkoittaa velkaa. Karmeaa määrää velkaa.


Auto

Edellinen auto ei ollut taseessa mitenkään. Kuten jo aiemmin mainitsin, koska sinne ilmestyy nyt velkaa, tulen merkkaamaan myös omistuksen taseeseen. Ideologisesti tämä tehdän niin, että auton hankintahinta merkataan taseeseen, josta tehdään kuukausittain poistoja. Poistojen suuruuden lasken niin, että kuvaisivat mahdollisimman hyvin auton hintaa, tai olisivat jopa hieman ylisuuria.

Käteisosuuksien jälkeen ajoneuvon velkamäärä on 41 300 euroa. Tästä on 5 vuoden rahoitus, maksuerä noin 610 euroa/kk ja viiden vuoden jälkeen viimeinen erä on 9 000 euroa. Arvioidaan tämä 9 000 euroa ajoneuvon arvoksi viiden vuoden päästä. Näin ollen tästä tulee pyöristettynä 538,42 euron poisto per kuukausi.

Koska vaihtoauto ei ollut taseessa tämän myynti tulisi merkata viime tilikausien voittoihin ja lisätä koko käteisosuus uuden auton arvoon. Kyseessä on kuitenkin aika pieni osa, enkä saa autosta nyt myydessä enää samaa rahaa, joten varovaisuuden periaatteella merkitään nyt vain velkaosuus taseeseen.

Puoliso maksaa osan autolainasta. Maksuosuutemme eivät ole aivan tasan, ainakin toistaiseksi maksan autolainasta karvan yli puolet, sekä kaikki ajoneuvon kulut. Jotta omistus ja tase olisivat jotenkuten tasapainossa, merkkaan henkilökohtaiseen kirjanpitoon 55 % osuuden velasta, auton arvosta ja poistosta.

Myös verot ja vakuutukset tulevat hieman nousemaan. Kokonaisuudessaan auton osalta kuukausibudjetti on jatkossa henkilökohtaiselta osaltani näin:

 • Vero 62
 • Pesu 70
 • Polttoaine 60
 • Vakuutus 62
 • Huolto 60
 • Katsastus 9
 • Poisto 296,13
Kulut yhteensä 619,13 e/k.

Ilman poistoa 323 e/kk (50 euron nousu edelliseen autoon verrattuna)

Nämä näkyvät tuloslaskelmassa.

Taseen osalta kuukausittain lainan lyhennys 335,28 euroa, josta osa kuluja. (Pienien pyöristyserojen vuoksi tämä ei ole tasan se 55 % osuuteni lainanhoitokuluista) Voisin näille ehkä tehdä saman kuin opintolainan ja asuntolainan osalta, eli tasaan velan osuuden kvarttereittain, jolloin lainanhoitokulut tulevat tuloslaskelmaan vain kerran kvartterissa.

Taseeseen tulee 22 719,95 euron omistus, josta kuukausittain tehdään tuo 296,13 euron poisto. Velkaa taseeseen tulee sama 22 719,95, joka lyhenee kuukausittain. Kun velan lyhennykseen huomioidaan kulut, pääoma lyhenee koko viiden vuoden aikajaksolla keskimäärin noin 290 euroa ja kuluja on keskimäärin 44,70 euroa.

Pienien pyöristyserojen ja suuremman ensimmäisen lainaerän vuoksi poisto ja pääoman lyhennys eivät aivan täsmää. Periaatteessa näillä laskukaavoilla poiston ja lainan pääoman lyhennyksen pitäisi olla samat. Niiden alkusumma ja loppusumma ovat samat (auton arvo ja lainan pääoma).

Kassavirrallisesti lainan lyhennyksen kanssa auton kulut ovat minulle 658,28 e/kk.


Ruoka

Kuten jo aiemmin mainitsin, emme enää erottele ravintolakuluja erikseen. Siirrämme kerran kuussa rahaa S-tilille ja sieltä maksetaan yhteiset kauppa- ja ravintolakulut. Osin johtuen kasvaneista autokuluista, tiputammet budjettia hieman ja jatkossa ruokabudjetti on 275 euroa per henki.

Asuminen

Toteutuneiden kulujen jälkeen arvioimme asumiskuluja uudestaan. Näihin liittyy vielä epävarmuuksia erityisesti lopullisten vesimaksujen suhteen, mutta tiputamme jatkossa asumisbudjettia kympillä per naama. Tämä on parhaan mahdollisen sähkö- ja vesikulujen arvion mukaan arvioitu hyvin tiukka budjetti.

Asumiskulut jatkossa 630 e/kk

Muut kulut

Hupikulut eivät ole pysyneet budjetissa. Ensimmäisen neljän kuukauden osalta nämä on toteutuneet noin 115 e/kk. Hupibudjetti on jatkossa yhteensä 100 e, sisältää spotifyn ja bookbeatin.

Terveyskuluihin on mennyt lähes 45 e/kk, vaikka budjetti on vain 20 euroa. Nostan terveys-budjetin 40 euroon.

Vaatteiden osalta olen aina ollut melko pihi ja uskon tämän 50 euron budjetin riittävän niihin enemmän kuin hyvin. Toki jos oikein innostun esim. mittatilauspukuja tilaamaan, niin niihin menee kerralla vähän enemmän. Mutta katsotaan miten kesä ja koronarajoitukset etenevät :)

Vakuutukset

Kerroin jo aiemmin, että tulen poistamaan vakuutuksia ja siirtämään osan yrityksen nimiin. Näiden arvioinnissa meni kauemmin kuin ajattelinkaan ja toteutin nämä muutokset lopullisesti vasta viime viikolla. Tästä syystä alkuvuoden kuluissa näkyy aika paljon vakuutusmaksuja.

Lopputuloksena minulta tippuu yksi lähes 30 e/kk maksava vakuutus pois. Minulle jää vain yksi pieni vakuutus (auton lisäksi), jonka budjetti on vain 3 e/kk.

Vakuutuksien irtisanomisesta on tulossa 21,5 euroa hyvityksiä, joka tulee näkymään vakuutus-tilillä vähentäen alkuvuoden kuluja.

Kokonaisbudjetti Toukokuusta 2021 alkaen

 • Asuminen 630
 • Auto 619,13 (Tuloslaskelma, kassavirta on 658,28)
 • Ruoka 275
 • Terveys 40
 • Hupi 100
 • Vaatteet 50
 • Vakuutukset 3
Yht. 1717,13 e/kk. (Kassavirta 1756,28 e)

Näistä noin 770 euroa on kuukausittain toistuvia kuluja, loput on mm. vakuutuksia, veroja, huoltoja jne, jotka toteutuvat harvemmin ja näitä varten tulee varata budjettitileille rahaa.

8.5.2021

Huhtikuun tuloslaskelma

Huhtikuu oli melko normaali kuukausi. Mitä nyt kulut edelleen tuntuvat olevan osian liian suuria. Hupi-osastoon pitää kiinnittää huomiota!


Loppukuuhun mahtui myös vauhdikkaampia käänteitä, mutta ne näkyy lopullisesti vasta Toukokuun luvuissa. Samalla budjettimme menee jo ainakin kolmatta tai neljättä kertaa uusiksi tämän vuoden osalta. Teen tästä kohta oman erillisen postauksen.

Tässä keskitytään nyt vain Huhtikuun tuloihin ja menoihin.


Tuloslaskelma

01.04.2021 -01.03.2021 -
30.04.202131.03.2021
Liikevaihto 3 100,86 1 500,00 
3000 Palkka1 1 500,00 1 500,00 
3010 Palkka2 1 500,00 0,00 
3100 Päivärahat ja km-korvaukset 100,86 0,00 
 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 49,90 
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 0,00 49,90 
 
Materiaalit ja palvelut −1 591,56 −1 876,05 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −1 591,56 −1 876,05 
Ostot tilikauden aikana −1 591,56 −1 876,05 
4000 Ruoka −300,00 −311,27 
4001 Ravintola −24,00 −18,00 
4010 Auto −375,21 −505,56 
4020 Asuminen −701,24 −665,04 
4030 Vakuutukset 0,00 −77,37 
4040 Vaatteet 0,00 −95,00 
4050 Hupi −142,14 −191,43 
4060 Terveys −48,97 −12,38 
 
Liiketoiminnan muut kulut −0,89 −0,32 
8560 Rahaliikenteen kulut −0,89 −0,32 
 
Liikevoitto/tappio 1 508,41 −326,47 
Rahoitustuotot ja -kulut 0,00 −89,44 
Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 −89,44 
9460 Korkokulut opintolainasta 0,00 −5,83 
9470 Korkokulut asuntolainasta 0,00 −83,61 
 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 508,41 −415,91 
 
Tuloverot −638,25 −383,25 
9900 Ennakkoverot, ansiotulo −638,25 −383,25 
 
Tilikauden voitto/tappio 870,16 −799,16 

Pitkästä aikaa maksoin toisesta firmasta itselleni palkkaa. Aiempina kuukausina olen lyhentänyt vain lainaa, mutta nyt raha tuli pääasiassa palkkana ja lainan lyhennys oli pienempi. Kassavirran kannalta isoa muutosta ei tapahtunut, mutta ero vain näkyy nyt tässä tuloslaskelmassa, joka taas vaikuttaa huomattavasti myös alariviin. Tulos on muuttunut tappiosta suurinpiirtein saman suuruiseksi voitoksi.

Kulujen kannalta tämä Huhtikuukin tosiaan oli vielä hieman liian kova. Asumiskuluissa näkyy pieniä puutarhahankintoja yms. tarviketta kotiin. Lisäksi Hupi-osastolla on edelleen sama erikoiskahvien kulu kuin Maaliskuussakin. Onneksi kokonaisuus on laskemaan päin.

Terveys-puolella on ostettu jotain vitamiineja ja allergialääkkeitä apteekista. Auton kulut ovat noin puoliksi polttoainetta, pesuhallin vuokra, 25 eurolla pesuaineita, 65 euron vakuutus sekä muutama autoon ostettu lisätarvike, kuten perävaunupistokkeen muunnin ja kännykkäteline.

Kokonaisuudessaan kulut ovat vähemmän kuin viime kuussa, joskin Maaliskuulle osui paljon pidempiaikaisia kuluja. Tämän takia kuukausittainen seuranta onkin hieman hankalaa. Oikeasti menot tulisi jaksottaa, esim vakuutukset kohdistuvat useammalle kuukaudelle, vaikka ne maksetaan harvemmin. Tai esimerkiksi ajoneuvovero, jonka maksoin koko vuodeksi. Esimerkiksi koko ensimmäinen kvartterin kulut olivat keskimäärin 1686 euroa/kk. Ja nämäkin sisältävät monin tavoin kertaluonteisia kuluja erityisesti kotiin. Huhtikuu jäi karvan tämän alle, mutta kaikki nämä jaksotukset yms. huomioiden ja budjettiin verraten Huhtikuu oli surkea.


Tase

30.04.202131.03.2021
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 40 600,68 40 286,32 
 
Aineelliset hyödykkeet 16 311,80 16 311,80 
Rakennukset ja rakennelmat 16 311,80 16 311,80 
1151 Rakennusten vuokraoikeudet 16 311,80 16 311,80 
 
Sijoitukset 24 288,88 23 974,52 
Muut osakkeet ja osuudet 21 008,98 21 008,98 
1453 Muut osakkeet 6 508,98 6 508,98 
1467 Muut osuudet 14 500,00 14 500,00 
Muut saamiset 3 279,90 2 965,54 
1471 Lainasaamiset yrityksiltä 3 279,90 2 965,54 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 027,55 3 743,40 
 
Lyhytaikaiset saamiset 2 323,33 2 323,33 
Muut saamiset 2 323,33 2 323,33 
1767 Maksetut vuokravakuudet 455,10 455,10 
1779 Muut saamiset 1 868,23 1 868,23 
 
Rahat ja pankkisaamiset 2 704,22 1 420,07 
1900 Käteisvarat 7,00 7,00 
1910 Palkkatili 2 029,12 1 128,71 
1911 Käyttötili 2,56 3,45 
1912 Nordnet 0,91 0,91 
1921 Autobudjetti 643,18 0,00 
1923 Vaatebudjetti 21,45 150,00 
1924 Hupibudjetti 0,00 130,00 
 
Vastaavaa yhteensä 45 628,23 44 029,72 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA 369,03 −501,13 
Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 166,00 1 166,00 
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 166,00 1 166,00 
Tilikauden voitto/tappio −796,97 −1 667,13 
 
VIERAS PÄÄOMA 45 259,20 44 530,85 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 42 841,99 43 449,78 
Lainat rahoituslaitoksilta 13 645,86 13 696,55 
2621 Asuntolaina 13 645,86 13 696,55 
Muut velat 29 196,13 29 753,23 
2721 Opintolaina 24 996,13 25 153,23 
2749 Pitkäaikaiset muut velat 4 200,00 4 600,00 
 
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 417,21 1 081,07 
Ostovelat 2 417,21 1 081,07 
2872 Visa 1 539,15 755,83 
2873 Mastercard 878,06 325,24 
 
Vastattavaa yhteensä 45 628,23 44 029,72 

Taseen  puolella ei isoja yllätyksiä ole. Lainat vähentyvät samalla tahdilla joka kuukausi.

Isoin ero tulee käteisen kasvussa, tästä on osa jo budjetoitu suoraan Toukokuussa erääntyviin laskuihin ja ne odottavat budjettitilillä. Toisaalta myös luottokorttivelat ovat kasvaneet 1336 eurolla.


Toukokuusta alkaen tähän tulee pieniä muutoksia, budjetti muuttuu hieman. Tästä lisää lähiaikoina!

18.4.2021

Maaliskuun tuloslaskelma

Maaliskuu päättyi jo aikoja sitten, mutta sain vasta nyt viimeisteltyä laskelmat. Kuten jo viime kerralla kerroin, tässä on nyt isompi korjaus liittyen lainasaataviin.

Edellisvuoden yrityksien tilinpäätöstä tehdessä löytyi noin 3880 euron edestä korjauksia lainoihini. Saamiseni yritekseltä täytyy siis korjata tuon verran. Mietin hetken avaavan taseen korjaamista, mutta koska olen jo julkistanut tammi-helmikuun tuloksetkin, on ehkä selkeämpää tehdä korjaus maaliskuun kirjanpitoon. Maaliskuulle osuu siis noin 3880 euron vähennys lainasaamisiini ja tämän vastakirjaus on tehty edellisten tilikausien voittoon. Näin ollen edellisten tilikausien voitto menee miinuksen puolelle.

Sain myös iloisen yllätyksen verottajalta! Saan noin 1870 euroa veronpalautusta. Laitoin sen nyt Maaliskuun kirjanpitoon ja tämä näkyy tilillä 1779 Muut Saamiset. Vastakirjaus tässäkin on edellisten tilikausien voitto, nostaen voittoa. Kuitenkin tappio meni sen verran syvälle edellisen kohdan lainan korjauksen osalta, että tappiolla edelleen ollaan. Kuitenkin kuten jo aiemmin kerroin, tämä on täysin laskennallinen luku ja on täysin virheellinen niin monella tapaa. Siitä ei siis kannata välittää.

Yleisesti muutin muutaman tilin nimeä lähinnä kuvaamaan niitä tarkemmin. Sisällöllisesti ei muutoksia.

Kvartterin loppu

Kvarttelin loputtua tähän on nyt täsmäytettty opintolainan ja asuntolainan osuudet. Näiden pääomat onkin vähentynyt huomattavasti vähemmän kuin tammi-helmikuussa, koska merkkasin korot nyt kuluiksi ja se vaikutti itse pääoman lyhennykseen maaliskuun osalta. Korot kuitenkin ovat kertyneet kolmelta kuukaudelta ja maksut ovat olleet täysin samat kuin aiempinakin kuukausina.


Tuloslaskelma

Koska osa kuluista vaihtelee paljon kuukausittain ja lainanhoitokulutkin merkkaan vain kvarttereittain, tässä on parin edellisen kuukauden lisäksi nyt toteutuneen kvartterin luvut mukana tuomassa selkeyttä.

01.03.2021 -01.02.2021 -01.01.2021 -
31.03.202128.02.202131.03.2021
Liikevaihto 1 500,00 1 500,00 4 515,00 
3000 Palkka1 1 500,00 1 500,00 4 500,00 
3400 Myynti käytetyt tavarat 0,00 0,00 15,00 
 
Liiketoiminnan muut tuotot 49,90 69,90 164,30 
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 49,90 69,90 164,30 
 
Materiaalit ja palvelut −1 876,05 −1 537,56 −5 060,72 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −1 876,05 −1 537,56 −5 060,72 
Ostot tilikauden aikana −1 876,05 −1 537,56 −5 060,72 
4000 Ruoka −311,27 −212,20 −723,47 
4001 Ravintola −18,00 −124,00 −274,25 
4010 Auto −505,56 −122,51 −913,83 
4020 Asuminen −665,04 −877,20 −2 527,11 
4030 Vakuutukset −77,37 −8,31 −85,68 
4040 Vaatteet −95,00 0,00 −95,00 
4050 Hupi −191,43 −77,69 −313,35 
4060 Terveys −12,38 −115,65 −128,03 
 
Liiketoiminnan muut kulut −0,32 −2,73 −39,05 
8280 Lahjoitukset 0,00 −2,73 −2,73 
8480 Jäsenmaksut 0,00 0,00 −36,00 
8560 Rahaliikenteen kulut −0,32 0,00 −0,32 
 
Liikevoitto/tappio −326,47 29,61 −420,47 
Rahoitustuotot ja -kulut −89,44 −1,04 −96,91 
Korkokulut ja muut rahoituskulut −89,44 −1,04 −96,91 
9460 Korkokulut opintolainasta −5,83 0,00 −5,83 
9470 Korkokulut asuntolainasta −83,61 0,00 −83,61 
9490 Korkokulut ostoveloista 0,00 −1,04 −7,47 
 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja −415,91 28,57 −517,38 
 
Tuloverot −383,25 −383,25 −1 149,75 
9900 Ennakkoverot, ansiotulo −383,25 −383,25 −1 149,75 
 
Tilikauden voitto/tappio −799,16 −354,68 −1 667,13 


Kirjauksissa/budjetissa on pieniä muutoksia aiempaan verrattuna. Kuten huomaatte, ravintola-kulut on nyt muuttuneet Ruoka-kuluiksi. Tämä johtuu siitä, että emme enää seuraa näitä erikseen. Budjetti on 300 e yhteensä, jonka siirrän S-pankin tilille joka kuukausi. Tältä tililtä maksetaan sekä ruokakulut, että mahdolliset ravintolakäynnit.

Erillinen ravintola-tili on jatkossa paikka, johon merkkaan jos olen käynyt tämän ruokabudjetin ulkopuolelta syömässä jotain, jonka olen itse maksanut. Näyttää siltä, että maaliskuussa olen käynyt pari kertaa syömässä lounaan. Lisäksi ruoka-budjettiin on merkkaantunut jotain satunnaisia karkkipussin hakuja tuon varsinaisen 300 e budjetin yli. Yritän nämä jakaa siten, että hupiin menee selkeät namireissut. Jos taasen sisältö on enemmän ruokapainotteista, laitan sen ruoka-tilille. Lähtökohtaisesti kuitenkin ruoka-tilille ei saisi tulla mitään varsinaisen budjetin yli.

Auton vero tuli maaliskuussa maksuun, sekä sinne on sattunut ajoittumaan pari tankkauskertaa, josta syystä auton kulut huomattavasti suuremmat tässä kuussa.

Asumiseen meni noin 126 euroa yli budjetin. Tämä johtuu muutamista hankinnoista, joita tuli tehtyä säilytysratkaisuihin uuteen kotiin. Pitää miettiä tulisiko nämä kodin hankinnat laittaa omalle tilillee tai sitten nostaa asumisbudjettia. Näin keväällä tulee muutenkin puutarhanhoitoon liittyviä kuluja, joita en ole huomioinut budjetissa ollenkaan.

Asumiskuluihin vaikuttaa myös hieman se, että olin unohtanut helmikuussa merkata asuntolainan lyhennyksen täältä. Eli ketjuhan menee niin, että siirrän 640 euroa kuukausittain toiselle tilille, josta maksetaan asumiseen liittyviä asioita. Täältä menee myös lainanlyhennys, joten otan lainan lyhennyksen kuukausittain pois asumismenot tililtä, josta se menee suoraan asuntolainaan. Tältä osin Helmikuun luvut väärin ja nyt Maaliskuusssa tuplalyhennys.

Lenkkarit oli kait heitetty muutossa roskiin, joten kävin ostamassa 95 eurolla uudet lenkkarit.

Hupi-kulut olivat myös aivan järkyttävät tässä kuussa. Perinteisten Spotifyn ja BookBeatin lisäksi siellä on mm. noin 70 eurolla erikoiskahveja. Onhan tämä ihan kivaa välillä panostaa, mutta tämä on kyllä paljon. Lisäksi siellä on vielä tekniikkaa Amazonista 70 eurolla. Tämä oli puolipakollinen ja olisi voinut laittaa asumisenkin kuluihin, mutta tuli nyt merkattua hupiin. Osin asumista, osin insinööripornoa!

Tase

31.03.202128.02.2021
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 40 286,32 45 275,03 
 
Aineelliset hyödykkeet 16 311,80 16 311,80 
Rakennukset ja rakennelmat 16 311,80 16 311,80 
1151 Rakennusten vuokraoikeudet 16 311,80 16 311,80 
 
Sijoitukset 23 974,52 28 963,23 
Muut osakkeet ja osuudet 21 008,98 21 008,98 
1453 Muut osakkeet 6 508,98 6 508,98 
1467 Muut osuudet 14 500,00 14 500,00 
Muut saamiset 2 965,54 7 954,25 
1471 Lainasaamiset yrityksiltä 2 965,54 7 954,25 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 3 743,40 2 628,08 
 
Lyhytaikaiset saamiset 2 323,33 455,10 
Muut saamiset 2 323,33 455,10 
1767 Maksetut vuokravakuudet 455,10 455,10 
1779 Muut saamiset 1 868,23 0,00 
 
Rahat ja pankkisaamiset 1 420,07 2 172,98 
1900 Käteisvarat 7,00 69,00 
1910 Palkkatili 1 128,71 2 099,30 
1911 Käyttötili 3,45 3,77 
1912 Nordnet 0,91 0,91 
1921 Auto 0,00 0,00 
1923 Vaatteita 150,00 0,00 
1924 Hupi 130,00 0,00 
 
Vastaavaa yhteensä 44 029,72 47 903,11 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA −501,13 2 312,38 
Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 166,00 3 180,35 
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 166,00 3 180,35 
Tilikauden voitto/tappio −1 667,13 −867,97 
 
VIERAS PÄÄOMA 44 530,85 45 590,73 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 43 449,78 44 018,81 
Lainat rahoituslaitoksilta 13 696,55 13 714,31 
2621 Asuntolaina 13 696,55 13 714,31 
Muut velat 29 753,23 30 304,50 
2721 Opintolaina 25 153,23 25 304,50 
2749 Pitkäaikaiset muut velat 4 600,00 5 000,00 
 
Lyhytaikainen vieras pääoma 1 081,07 1 571,92 
Ostovelat 1 081,07 1 571,92 
2872 Visa 755,83 1 338,93 
2873 Mastercard 325,24 232,99 
 
Vastattavaa yhteensä 44 029,72 47 903,11

Taseen osalta tässä kuussa ei tapahtunut mitään isoa tai yllättävää. Isoin muutos oli tuo jo introssa kertomani lainasaamisten muutos. Tämä ei kuitenkaan kohdistu varsinaisesti tälle kuulle, vaan on kirjanpidossa ollut virhe jo avaamisesta asti.

Oikeasti yrityksen lainasaamiseni lyhenivät nettona noin 1100 euroa. Lisäksi maksoin yksityishenkilöltä lainattua lainaa (2749 tili) pois 400 euroa.

Tilillä 1779 näkyy vuoden 2020 veronpalautus, joka maksetaan tilille vasta joskus myöhemmin.


Lukuisien muutoksien johdosta laitetaan vielä muutaman tilin tase-erittelyt selkeyttämään asiaa asuntolainan ja opintolainan korkokorjauksien osalta:

TASE-ERITTELY

01.03.2021 - 31.03.2021

Tili
TositePäivämääräSelite

2621 Asuntolaina 
  Alkusaldo 01.03.2021 13 714,31 
X48/21 15.03.2021 asuntolainan lyhennys helmi-maaliskuu −101,37 
MT4/21 31.03.2021 Asuntolainan korjaus Q1/2021 83,61 
 Tilin 2621 loppusaldo 13 696,55 
 
2721 Opintolaina 
  Alkusaldo 01.03.2021 25 304,50 
X39/21 15.03.2021 opintolaina −157,10 
MT3/21 31.03.2021 Opintolainan korjaus Q1/20215,83 
 Tilin 2721 loppusaldo 25 153,23