15.7.2022

Kesäkuun tuloslaskelma + Q2/2022

Yksi kuu on jälleen lusittu ja pääsen myös tässä tulosraportoinnissa normaalimpaan raportointisykliin.

Kerroin jo äskeisessä postauksessa isoimmasta muutoksesta, eli auton vaihdosta. Tämä on yksi näkyvimpiä eroja tässä kuussa.

Pidemmittä puheitta sukelletaan suoraan totuuteen ja tarkkaillaan lukuja.

Tuloslaskelma

01.06.2022 -01.05.2022 -01.04.2022 -
30.06.202231.05.202230.06.2022
Liikevaihto 2 452,10 4 496,76 11 124,30 
3000 Palkka1 1 500,00 1 500,00 4 500,00 
3010 Palkka2 500,00 2 500,00 5 500,00 
3080 Muut palkat 0,00 150,00 150,00 
3100 Päivärahat ja km-korvaukset 452,10 346,76 874,30 
3400 Myynti käytetyt tavarat 0,00 0,00 100,00 
 
Liiketoiminnan muut tuotot 1 248,20 40,32 1 478,31 
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 1 248,20 40,32 1 478,31 
 
Materiaalit ja palvelut −1 990,68 −2 797,63 −6 699,68 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −1 990,68 −2 797,63 −6 699,68 
Ostot tilikauden aikana −1 990,68 −2 797,63 −6 699,68 
4000 Ruoka −275,00 −300,98 −850,98 
4001 Ravintola −192,57 −150,90 −461,17 
4010 Auto −462,58 −507,29 −1 631,18 
4020 Asuminen −704,76 −1 409,45 −2 797,78 
4030 Vakuutukset 0,00 −9,42 −9,42 
4040 Vaatteet −17,77 −139,08 −156,85 
4050 Hupi −236,94 −271,56 −635,67 
4060 Terveys −101,06 −8,95 −156,63 
 
Poistot ja arvonalentumat 0,00 −296,13 −592,26 
Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 −296,13 −592,26 
6870 Poisto koneista ja kalustosta 0,00 −296,13 −592,26 
 
Liiketoiminnan muut kulut −8,78 −162,84 −181,75 
7650 Atk-laite- ja ohjelmistovuokrat 0,00 −94,46 −94,46 
7830 Ruokailut matkalla −7,30 −6,95 −22,97 
8130 Mainoslahjat ja palkinnot 0,00 −60,00 −60,00 
8560 Rahaliikenteen kulut −1,48 −1,43 −4,32 
 
Liikevoitto/tappio 1 700,84 1 280,48 5 128,92 
Rahoitustuotot ja -kulut −161,73 −1 352,07 −1 489,58 
Muut korko- ja rahoitustuotot 6,39 16,65 47,26 
9230 Korkotuotot talletuksista 6,39 16,65 47,26 
Korkokulut ja muut rahoituskulut −168,12 −1 368,72 −1 536,84 
9460 Korkokulut opintolainasta −0,12 0,00 −0,12 
9470 Korkokulut asuntolainasta −23,68 0,00 −23,68 
9480 Korkokulut autolainasta −144,32 0,00 −144,32 
9620 Kurssitappiot 0,00 −1 368,72 −1 368,72 
 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 539,11 −71,59 3 639,34 
 
Tuloverot −484,75 −974,75 −2 344,25 
9900 Ennakkoverot, ansiotulo −484,75 −974,75 −2 344,25 
 
Tilikauden voitto/tappio 1 054,36 −1 046,34 1 295,09 

Kesäkuun palkka toisesta yrityksestä oli jälleen pienempi, joten tulopuolella on laskua edelliskuukauteen. Muissa tuotoissa näkyy autosta saatu myyntivoitto, eli se osuus mikä autosta jäi sen tasearvon jälkeen käteen.

Menopuolella ollaan taas hieman tutummissa kuvioissa. Tai ainakin kvartterin keskiarvon alla, mutta kuitenkin liian korkeissa luvuissa.

Ulkona on taas syöty paljon. Tarkoitan todella paljon, taitaa olla ennätyskulut parin vuoden ajalta. Laiskottelu näkyy täällä.

Asumiskuluissa sentään on palattu lähes budjettiin. Pieniä ekstroja siellä on vielä noin 25 euron arvosta. Asumiskuluista puhuttaessa en tainnut muistaa kertoakaan. Nostimme budjettia 100 euroa per nenä toukokuun alusta alkaen. Tämä on suoraa seurausta siitä, että tilasimme kotiin siivoojan. Eipä olekaan muutamaan kuukauteen tullut imuriin koskettua käytännössä ollenkaan. Jotain pieniä rikkaimurointeja lukuunottamatta toki.

Auton kulut ovat normaalia pienemmät, mutta kyseessä on vain puolen kuun kulut auton omistamisen ajalta, joten sen suhteen tässä on suuret polttoainekulut. Alkukuusta tuli ajeltua hieman enemmän ja tankkaukset näkyy. Onneksi näistä ajoista tulee hieman kilometrikorvauksia, joka näkyy vasta heinäkuun tuloslaskelmassa. Myös loppukauden vakuutukset ja verot tulivat maksuun kesäkuussa. Tämän jälkeen omasta jo myydystä autosta ei enää pitäisi tulla kuluja.

Autoetu ei vielä näy kesäkuun laskelmassa. Heinäkuun palkassa on ensimmäinen autoetu osakuukaudelta ja elokuusta alkaen koko kuun osalta. Kesäkuun kuluissa kuitenkin näkyy joitakin uuteen autoon liittyviä kuluja, joita olen ostanut omilla rahoilla. Esim. puhelinteline, parkkikiekko jne. Näitä ei jatkossa pitäisi olla, vaan pääsääntöisesti auton juoksevat kulut ovat yritykseni maksamia (polttoaine, vakuutukset, verot, pesukulut)

Hupitilin kaatolaatikkoon on taas kesäkuussa eksynyt paljon kuluja. Täällä on mm. kesäteatteri reissu, jonka tuotoksia näkyy myös ravintolakuluissa. Ja tietenkin mm. juhannukseen liittyviä ruoka- ja juomakuluja. Yhteensä touko-kesäkuussa onkin mennyt rahaa taas varmaan vuoden edestä alkoholiin ja muihin virvokkeisiin.

Ja kvartterin lopun kunniaksi on lainojen korot täsmätty, joten kuluissa näkyy koko kvartterin korot. Ja taseessa sitten näkyy sentilleen oikeat velkojen pääomat.


Tase

30.06.202231.05.2022
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 52 729,06 69 520,91 
 
Aineelliset hyödykkeet 16 311,80 35 478,19 
Rakennukset ja rakennelmat 16 311,80 16 311,80 
1151 Rakennusten vuokraoikeudet 16 311,80 16 311,80 
Koneet ja kalusto 0,00 19 166,39 
1173 Henkilöautot 0,00 19 166,39 
 
Sijoitukset 36 417,26 34 042,72 
Muut osakkeet ja osuudet 28 556,08 28 549,69 
1447 Pörssiosakkeet 3 063,80 3 063,80 
1453 Muut osakkeet 6 508,98 6 508,98 
1457 Kryptot 4 449,66 4 443,27 
1467 Muut osuudet 14 533,64 14 533,64 
Muut saamiset 7 861,18 5 493,03 
1471 Lainasaamiset yrityksiltä 7 861,18 5 493,03 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 3 890,10 2 060,09 
 
Lyhytaikaiset saamiset 1 653,85 1 653,85 
Muut saamiset 1 653,85 1 653,85 
1767 Maksetut vuokravakuudet 455,10 455,10 
1779 Muut saamiset 1 198,75 1 198,75 
 
Rahat ja pankkisaamiset 2 236,25 406,24 
1900 Käteisvarat 6,50 76,50 
1910 Palkkatili 1 6,16 71,93 
1911 Käyttötili 1 3,30 4,78 
1912 Nordnet - vanha 0,00 0,00 
1915 Palkkatili 2 1 922,60 192,89 
1916 Korttitili 2 246,54 5,00 
1921 Autobudjetti 0,00 0,00 
1923 Vaatebudjetti 0,00 0,00 
1924 Hupibudjetti 0,00 0,00 
1930 Nordnet 37,11 37,11 
1931 Coinmotion 13,61 13,61 
1932 Crypto.com EUR-tili 0,00 0,00 
1933 Crypto.com kortti 0,43 4,42 
1995 Rahansiirrot matkalla 0,00 0,00 
 
Vastaavaa yhteensä 56 619,16 71 581,00 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA 14 163,53 13 109,17 
Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 933,42 14 933,42 
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 933,42 14 933,42 
Tilikauden voitto/tappio −769,89 −1 824,25 
 
VIERAS PÄÄOMA 42 455,63 58 471,83 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 38 917,07 56 282,92 
Lainat rahoituslaitoksilta 13 098,35 13 125,36 
2621 Asuntolaina 13 098,35 13 125,36 
Ostovelat 0,00 19 183,19 
2681 Autolaina 0,00 19 183,19 
Muut velat 25 818,72 23 974,37 
2721 Opintolaina 22 818,72 22 974,37 
2749 Pitkäaikaiset muut velat 3 000,00 1 000,00 
 
Lyhytaikainen vieras pääoma 3 538,56 2 188,91 
Ostovelat 3 538,56 2 188,91 
2871 Mastercard 1 2 483,46 1 588,91 
2872 Visa 0,00 0,00 
2873 Mastercard 2 1 055,10 600,00 
 
Vastattavaa yhteensä 56 619,16 71 581,00 

Auton ja autolainan häviämisen lisäksi isoin muutos täällä on yrityksen lainasaamisissa, joka on kasvanut noin 2300 eurolla.

Lisäksi veloissa on "uusi" rivi 2749, joka on henkilökohtainen laina eräältä yksityishenkilöltä. Tämä liittyy auton vaihtoon, koska jouduin hieman lainoittamaan yritystäni käteisosuutta varten. Tämän maksan pois vielä tämän vuoden aikana.

Luottokorttivelat ovat myös kasvaneet, nämä ovat osin yrityksen kuluja, joita on sattunut kertymään kesäkuulle, mutta toki siellä on myös näitä kasvaneita omia elantokuluja, kuten syömisiä ja auton tankkauksia.

Auton vaihto

Viittasin eilen huhtikuun tuloslaskelman yhteydessä että on ollut hieman kiireitä. Yksi näistä kiireistä on reilu kuukausi sitten tehty auton vaihto.

Tämä tuli hieman yllättäen, se ei ollut suunniteltua. Sain kuitenkin vanhasta autosta sen verran hyvän tarjouksen, että yksi viikonloppu meni exceleitä tarkentaessa ja vaihdoin autoni yrityksen autoksi ja otin autoedun.

Olen aiemmin kirjoittanut, että autoetu ei juurikaan kannata. Tilanne on kuitenkin muuttunut. Valtio tukee nyt erityisesti sähköautoja ja se on melko kannattavaa autoetuna. Erityisesti kun yrityksen kilometrit (eli kilometrikorvaukset) ovat kohdallani vähentyneet, eikä niillä enää kata auton kuluja paljoa.

Laskin pitkään erilaisia vaihtoehtoja. Ihan jo lähtien siitä kannattaako auton vaihto alkuunkaan. Sähköauton kulut ovat kuitenkin sen verran pienemmät, että ihan suorassa vertailussa tulen säästämään arviolta reilut pari sataa euroa kuussa. Ottaen huomioon hieman kalliimman auton, senkin lainanlyhennyksen kanssa kassavirta jäi suurinpiirtein samaksi tai jopa voitolliseksi, eli vähentyneillä kuluilla maksan helposti kasvaneen lainan.

Kun olin päättänyt että vaihtaminen tulee halvemmaksi, kysymykseen jäi enää auton omistussuhde. Verottaja tosiaan antaa melkoiset alennukset sähköauton autoedusta, joten laskin tarkemmin erilaisia vaihtoehtoja. Veloitettavat kilometrikorvaukset ovat jääneet sen verran pieneksi, että ajattelin olevan helpompi ottaa auto autoetuna.

Tämä myös yksinkertaistaa omaa budjetointiani, kun kaikki auton kulut ovat yrityksellä ja maksan niistä vain kiinteän autoetuarvon kuukausittain.

Toki negatiivisena puolena tässä on se, että auto jää yrityksen nimiin, eikä minulla ole joskus parin vuoden päästä omissa nimissäni mitään omaisuutta. Käytän autoa tavallaan kuin vuokralla, koska maksan autosta kuukausittain "vuokraa" yritykselleni. En kuitenkaan lähtenyt nyt spekuloimaan jäännösarvojen kanssa, vaan katsoin asiaa lähinnä kuukausittaisen kustannuksen ja kassavirran kautta. Saan tässä hetkessä siirrettyä kuluja yritykselleni pois omasta pussistani. Auton lainanlyhennys, vakuutus jne. kulut ovat suurempia kuin mitä maksan siitä autoetuna. Toki lopputulos voi muuttua kun auton joskus myy pois. Mutta sen näkee vasta sitten.


Käyttöetu vai vapaa autoetu

Työnantaja saa kustantaa julkisen latauksen kustannukset sähköautosta ilman verotettavaa etua työntekijälle. Laskin kuitenkin että vapaan autoedun ja käyttöedun 45 euron kuukausiero menee helposti rikki kotilatauksissa, joten otin myös kotilatauksen sopparin yrityksen nimiin ja maksan tuon 45 euroa korkeamman etuarvon.

Kikkailemalla toki olisi ollut mahdollista ladata yrityksen nimiin julkisilla latureilla ja joko säästää tuo 45 euroa, tai maksaa siitä osa kotilatauksesta itse. Tällöin olisi ollut mahdollista nostaa työajoista vielä kilometrikorvausta 10 snt/km. Kotilataus on kuitenkin niin paljon vaivattomampaa, että sitä tulee varmasti käytettyä valtaosin ja laskin että tuo 45 euroa täytyy kotilatauksista kohdallani helposti. Lisäksi en löytänyt mitään selkeää vastausta siihen miten verottaja suhtautuu jos yrityksen laskuun ladataan julkisesti ja sitten näillä latauksilla ajetuista kilometreista veloitetaan vielä kilometrikorvauskin. Ajattelin että on simppelimpää, kun kaikki on yrityksen nimissä. Eipähän tarvitse täyttää matkalaskuja, eikä tarvitse verottajan arpoa kenen rahalla ne kilsakorvaukset on ajettu.


Auton budjetti

Jatkossa auton kustannus ja budjetti on 830 euroa ja tulee todennäköisesti laskemaan ensi vuonna noin 720 euroon. Tämä luku sisältää kaikki auton kulut. Ylimääräisiä kuluja ei pitäisi tulla autoiluun, tosin ainakin nyt kesä-heinäkuussa olen ostanut jotain pientarviketta omissa nimissäni auton ehostukseen. Lisäksi tästä autoilusta puolisoni kustantaa 275 euroa, joten se tulee vähentää budjetista, jolloin autobudjetti on tänä vuonna 555 euroa ja ensi vuonna noin 450 euroa.

Heinäkuun palkassa näkyy vain osakuukauden etu, joten se on pienempi. Elokuusta alkaen auton budjetti on tuo 555 euroa.

Vuoden takaiseen budjettiin verraten autoiluni tulee halpenemaan noin 64 e/kk.


Vaikutus taseeseen ja tulokseen

Itse budjetin muutoksen lisäksi tämä näkyy erityisesti taseessa. Sieltä on nyt hävinnyt autolaina, sekä auton tasearvo. Olen tehnyt hieman suurempia poistoja kuin mitä auton arvo on tippunut ja siitä sain vaihdossa, joten tästä tulee kesäkuulle 1248 euron voitto, jonka kirjaan liiketoiminnan muihin tuottoihin. Tämä tekee siis noin 100 euroa kuussa koko omistusajalta, kun poistona on käytetty 296 euroa. Aika iso prosentuaalinen heitto.

Autoni meni autoliikkeelle vaihdossa, joten siitä jäänyt käteiskorvaus siirtyy omassa ja yritykseni kirjanpidossa velaksi minulle. Tämä näkyykin pienenä muutoksena tilillä 1471.

14.7.2022

Toukokuun tuloslaskelma

Nyt kun huhtikuu saatiin juuri käsiteltyä, niin pompataan pidemmittä puheitta suoraan toukokuun kimppuun.


Tuloslaskelma

01.05.2022 -01.04.2022 -
31.05.202230.04.2022
Liikevaihto 4 496,76 4 175,44 
3000 Palkka1 1 500,00 1 500,00 
3010 Palkka2 2 500,00 2 500,00 
3080 Muut palkat 150,00 0,00 
3100 Päivärahat ja km-korvaukset 346,76 75,44 
3400 Myynti käytetyt tavarat 0,00 100,00 
 
Liiketoiminnan muut tuotot 40,32 189,79 
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 40,32 189,79 
 
Materiaalit ja palvelut −2 797,63 −1 911,37 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −2 797,63 −1 911,37 
Ostot tilikauden aikana −2 797,63 −1 911,37 
4000 Ruoka −300,98 −275,00 
4001 Ravintola −150,90 −117,70 
4010 Auto −507,29 −661,31 
4020 Asuminen −1 409,45 −683,57 
4030 Vakuutukset −9,42 0,00 
4040 Vaatteet −139,08 0,00 
4050 Hupi −271,56 −127,17 
4060 Terveys −8,95 −46,62 
 
Poistot ja arvonalentumat −296,13 −296,13 
Suunnitelman mukaiset poistot −296,13 −296,13 
6870 Poisto koneista ja kalustosta −296,13 −296,13 
 
Liiketoiminnan muut kulut −162,84 −10,13 
7650 Atk-laite- ja ohjelmistovuokrat −94,46 0,00 
7830 Ruokailut matkalla −6,95 −8,72 
8130 Mainoslahjat ja palkinnot −60,00 0,00 
8560 Rahaliikenteen kulut −1,43 −1,41 
 
Liikevoitto/tappio 1 280,48 2 147,60 
Rahoitustuotot ja -kulut −1 352,07 24,22 
Muut korko- ja rahoitustuotot 16,65 24,22 
9230 Korkotuotot talletuksista 16,65 24,22 
Korkokulut ja muut rahoituskulut −1 368,72 0,00 
9620 Kurssitappiot −1 368,72 0,00 
 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja −71,59 2 171,82 
 
Tuloverot −974,75 −884,75 
9900 Ennakkoverot, ansiotulo −974,75 −884,75 
 
Tilikauden voitto/tappio −1 046,34 1 287,07 


Tulojen suhteen toukokuu oli hyvin vastaava kuin huhtikuukin. Isoin huomio tässä kiinnittyy muut tuotot -tiliin, joka on tippunut. Tämä johtuu valtaosin Crypto.comin huonontuneista korttiehdoista, jonka myötä käytännössä lopetin Crypto.comin kortin käytön ja toukokuun alussa käytin vain pois tilillä olleet rahat. Lisää rahaa en ole enää kortille siirtänyt.

Menopuoli onkin sitten tavallista villimpää. Näköjään perinteisesti keväällä hankitaan pihalle huonekaluja. Huonekalut ja erilaiset puutarhakasvit ja -tarvikkeet tuplasivat budjetoidut asumismenot.

Prisman alennusmyynnistä tuli ostettua hieman vaatteitakin, sekä hupibudjetti on taas räjähtänyt. Toukokuussa on ollut näköjään muutamia illanviettoja, jonka johdosta juotavaan ja tilakuluihin on mennyt rahaa.

Ulkona syöminen on myös jatkunut entistä suurempana ja ravintolakulut on jotain aivan käsittämätöntä. Tässä ei edes ole mitään hienoa ravintolaa, vaan ihan normaalia lounasta, raxia ja sushia. Kertoja vain on liikaa.

Suurin eroavaisuus ja miinus löytyy tuloslaskelman aivan alaosasta. Siellä lukee kurssitappiot 1368 euroa. Tämä johtuu Crypto.comin tekemistä muutoksista, joiden myötä myin koko CRO kasani pois. Ensin 1.5. kaiken vapaana olleen lähinnä cachbackin kautta tulleet rahat, jonka jälkeen puolen vuoden stakeni vapautui 14.5., jolloin myin koko staken pois. Kuten olette varmasti huomanneet, kryptojen kurssikehitys tämän vuoden aikana on ollut käytännössä vain alamäkeä, tarkoitti tämä sitä että näistä tuli melkoiset tappiot. Sain vielä oman stakeni pihalle kohtuulliseen hintaan, sen jälkeen kurssikehitys on jatkanut vieläkin alemmas. Onneksi toki alkuperäinen stake oli myös tehty nousseella kurssilla, joten oikea rahallinen tappio tästä on olematon tai hyvin pieni. Cachbackit olivat myös ilmaista rahaa, joten näistä kirjattu tappio on lähinnä laskennallinen.

Tase

31.05.202230.04.2022
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 69 520,91 69 037,46 
 
Aineelliset hyödykkeet 35 478,19 35 774,32 
Rakennukset ja rakennelmat 16 311,80 16 311,80 
1151 Rakennusten vuokraoikeudet 16 311,80 16 311,80 
Koneet ja kalusto 19 166,39 19 462,52 
1173 Henkilöautot 19 166,39 19 462,52 
 
Sijoitukset 34 042,72 33 263,14 
Muut osakkeet ja osuudet 28 549,69 26 646,61 
1447 Pörssiosakkeet 3 063,80 0,00 
1453 Muut osakkeet 6 508,98 6 508,98 
1457 Kryptot 4 443,27 5 603,99 
1467 Muut osuudet 14 533,64 14 533,64 
Muut saamiset 5 493,03 6 616,53 
1471 Lainasaamiset yrityksiltä 5 493,03 6 616,53 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 060,09 2 926,71 
 
Lyhytaikaiset saamiset 1 653,85 1 653,85 
Muut saamiset 1 653,85 1 653,85 
1767 Maksetut vuokravakuudet 455,10 455,10 
1779 Muut saamiset 1 198,75 1 198,75 
 
Rahat ja pankkisaamiset 406,24 1 272,86 
1900 Käteisvarat 76,50 −63,50 
1910 Palkkatili 1 71,93 122,70 
1911 Käyttötili 1 4,78 10,63 
1912 Nordnet - vanha 0,00 0,00 
1915 Palkkatili 2 192,89 1 156,23 
1916 Korttitili 2 5,00 5,00 
1921 Autobudjetti 0,00 0,00 
1923 Vaatebudjetti 0,00 0,00 
1924 Hupibudjetti 0,00 0,00 
1930 Nordnet 37,11 0,91 
1931 Coinmotion 13,61 13,61 
1932 Crypto.com EUR-tili 0,00 0,00 
1933 Crypto.com kortti 4,42 27,28 
1995 Rahansiirrot matkalla 0,00 0,00 
 
Vastaavaa yhteensä 71 581,00 71 964,17 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA 13 109,17 14 155,51 
Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 933,42 14 933,42 
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 933,42 14 933,42 
Tilikauden voitto/tappio −1 824,25 −777,91 
 
VIERAS PÄÄOMA 58 471,83 57 808,66 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 56 282,92 55 838,66 
Lainat rahoituslaitoksilta 13 125,36 13 176,05 
2621 Asuntolaina 13 125,36 13 176,05 
Ostovelat 19 183,19 19 532,47 
2681 Autolaina 19 183,19 19 532,47 
Muut velat 23 974,37 23 130,14 
2721 Opintolaina 22 974,37 23 130,14 
2749 Pitkäaikaiset muut velat 1 000,00 0,00 
 
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 188,91 1 970,00 
Ostovelat 2 188,91 1 970,00 
2871 Mastercard 1 1 588,91 1 870,00 
2872 Visa 0,00 0,00 
2873 Mastercard 2 600,00 100,00 
 
Vastattavaa yhteensä 71 581,00 71 964,17 

Taseen puolella tämä kryptojen vähennys näkyykin hyvin. Siirsin CRO staken suoraan ETH:ksi ja stakesin ne. Rahaa tässä ei liikkunut. Aiemman 1.5. tehdyn CRO myynnin päälle lisäsin noin 150 euroa, jotka meni BTC:ksi. Tämä on myös earnissä ja tienaa pientä korkoa viikottain. Tuloslaskelman puolella nähdään, että korkotulot on ollut noin 16 euroa toukokuussa. Tämä on kaikki kryptojen earnistä/stakesta. Termi hieman vaihtelee eri alustoilla, mutta käytännössä sama asia.

Toinen isompi muutos taseessa nähdään pörssiosakkeissa. Pitkästä aikaa siirtin Nordnettiin rahaa, jolla ostin Teslan osakkeita. Tai virallisemmin ostin Saksasta lappua, joka seuraa Teslan kurssia, mutta euroissa. Tämä ei teknisesti ole osake.

Yritykseltä saatavat lainasaamiset vähentyi reilulla tonnilla. Veloissa hyvin normaalit kuukausittaiset lyhennykset. Rahat on sijoitettu lähinnä tuohon Teslaan toukokuun aikana.

Huhtikuun tuloslaskelma

Muutaman kuukauden myöhässä... Töissä oli hieman työnkuvan muutoksia ja jotenkin ehkä niihin liittyen pientä ylikuormitusta, stressiä tai jotain muuta, mutta on tässä keväällä ollut normaalia väsyneempi. Viikonloppuisin ja iltaisin ei ole saanut oikein mitään aikaan, kun yleensä teen jotain työhommia tai ainakin näitä blogeja ja rahan seurantaa silloin.

Tein toki huhtikuun kirjanpidon jo aikoja sitten, mutta en vain saanut aikaiseksi kirjoittaa sitä ylös. Tähän on tuon kuormituksen lisäksi osasyynä myös se, että piti tarkistaa muutama asia ja olisin halunnut korjata tähän viime vuoden verosaamisia yms. Päätin kuitenkin että teen nyt normaalin kuukausikatsauksen ja korjaan viime vuoden tulot ja verot erillisessä postauksessa. Tästä syystä tässä nähty tase ei tavallaan ole oikein, vaan siihen tulee pieniä muutoksia myöhemmin.

Mutta pidemmittä puheitta totuus pöytään, miten meni?

Tuloslaskelma

01.04.2022 -01.03.2022 -
30.04.202231.03.2022
Liikevaihto 4 175,44 1 651,76 
3000 Palkka1 1 500,00 1 500,00 
3010 Palkka2 2 500,00 0,00 
3100 Päivärahat ja km-korvaukset 75,44 151,76 
3400 Myynti käytetyt tavarat 100,00 0,00 
 
Liiketoiminnan muut tuotot 189,79 106,01 
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 189,79 106,01 
 
Materiaalit ja palvelut −1 911,37 −1 759,41 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −1 911,37 −1 759,41 
Ostot tilikauden aikana −1 911,37 −1 759,41 
4000 Ruoka −275,00 −303,85 
4001 Ravintola −117,70 −100,80 
4010 Auto −661,31 −379,13 
4020 Asuminen −683,57 −729,26 
4050 Hupi −127,17 −201,24 
4060 Terveys −46,62 −45,13 
 
Poistot ja arvonalentumat −296,13 −296,13 
Suunnitelman mukaiset poistot −296,13 −296,13 
6870 Poisto koneista ja kalustosta −296,13 −296,13 
 
Liiketoiminnan muut kulut −10,13 −1,38 
7830 Ruokailut matkalla −8,72 0,00 
8560 Rahaliikenteen kulut −1,41 −1,38 
 
Liikevoitto/tappio 2 147,60 −299,15 
Rahoitustuotot ja -kulut 24,22 −189,48 
Muut korko- ja rahoitustuotot 24,22 23,33 
9230 Korkotuotot talletuksista 24,22 23,33 
Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 −212,81 
9460 Korkokulut opintolainasta 0,00 −0,18 
9470 Korkokulut asuntolainasta 0,00 −23,45 
9480 Korkokulut autolainasta 0,00 −189,18 
 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 171,82 −488,63 
 
Tuloverot −884,75 −384,75 
9900 Ennakkoverot, ansiotulo −884,75 −384,75 
 
Tilikauden voitto/tappio 1 287,07 −873,38 


Huhtikuu oli tulojen suhteen hyvin normaali. Tai mikä nyt on normaali. En ole toisesta yrityksestä montaa palkkaa tänä vuonna nostanut, että sen suhteen epänormaalisti lähes puolet koko alkuvuoden palkoista nostin huhtikuussa.

Sain myytyä hieman romuja pois, jonka lisäksi muut tuotot kohdassa näkyy 100 euron lahja, sekä crypto.comin cashbackkejä.

Menopuolella on hieman normaalia suurempia kuluja myös. Tämä johtuu kuitenkin lähes kokonaan yhdestä auton huollosta, joka selittää tuon poikkeaman edelliskuukauteen niin kokonaisuutena, kuin autonkin kulujen osalta. Muutoin normaaleja tankkauksia.

Ravintolakulut ovat olleet jälleen suuret. Aivan liikaa menee tähän kategoriaan. Noin vuosi sitten meidän ruoka+ravintola kulut oli hyvin hanskassa, nyt voisin sanoa että molemmat ovat karanneet. Jokin väsymys tässäkin. Ulkona tulee käytyä syömässä enemmän kuin on ajateltu ja budjetoitu, sekä kauppaankin mennyt jo pidempään joka kuukausi budjettia enemmän.

Huhtikuun suurta ravintolakulua toki osin selittää se, että lähes naapuriin aukesi uusi hampparipaikka ja tuli sitä käytyä vähän testaamassa... Mutta ei se toki ainut paikka ole, on täällä muitakin käyntejä.

Kotiin tuli myös ostettua kevään myötä hieman kasveja, sekä muita pientarvikkeita, jotka näkyvät kasvaneina asumiskuluina. Tai, maaliskuuhun verrattuna ei kasvaneina, mutta sanotaan budjetin ylittäneinä kuluina.


Tase

30.04.202231.03.2022
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 69 037,46 69 374,67 
 
Aineelliset hyödykkeet 35 774,32 36 070,45 
Rakennukset ja rakennelmat 16 311,80 16 311,80 
1151 Rakennusten vuokraoikeudet 16 311,80 16 311,80 
Koneet ja kalusto 19 462,52 19 758,65 
1173 Henkilöautot 19 462,52 19 758,65 
 
Sijoitukset 33 263,14 33 304,22 
Muut osakkeet ja osuudet 26 646,61 26 512,57 
1453 Muut osakkeet 6 508,98 6 508,98 
1457 Kryptot 5 603,99 5 503,59 
1467 Muut osuudet 14 533,64 14 500,00 
Muut saamiset 6 616,53 6 791,65 
1471 Lainasaamiset yrityksiltä 6 616,53 6 791,65 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 926,71 3 291,69 
 
Lyhytaikaiset saamiset 1 653,85 1 653,85 
Muut saamiset 1 653,85 1 653,85 
1767 Maksetut vuokravakuudet 455,10 455,10 
1779 Muut saamiset 1 198,75 1 198,75 
 
Rahat ja pankkisaamiset 1 272,86 1 637,84 
1900 Käteisvarat −63,50 −53,50 
1910 Palkkatili 1 122,70 52,11 
1911 Käyttötili 1 10,63 12,04 
1912 Nordnet - vanha 0,00 0,00 
1915 Palkkatili 2 1 156,23 1 541,34 
1916 Korttitili 2 5,00 5,00 
1921 Autobudjetti 0,00 0,00 
1923 Vaatebudjetti 0,00 0,00 
1924 Hupibudjetti 0,00 0,00 
1930 Nordnet 0,91 0,91 
1931 Coinmotion 13,61 0,00 
1932 Crypto.com EUR-tili 0,00 0,00 
1933 Crypto.com kortti 27,28 79,94 
1995 Rahansiirrot matkalla 0,00 0,00 
 
Vastaavaa yhteensä 71 964,17 72 666,36 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA 14 155,51 12 868,44 
Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 933,42 14 933,42 
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 933,42 14 933,42 
Tilikauden voitto/tappio −777,91 −2 064,98 
 
VIERAS PÄÄOMA 57 808,66 59 797,92 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 55 838,66 56 394,40 
Lainat rahoituslaitoksilta 13 176,05 13 226,74 
2621 Asuntolaina 13 176,05 13 226,74 
Ostovelat 19 532,47 19 881,75 
2681 Autolaina 19 532,47 19 881,75 
Muut velat 23 130,14 23 285,91 
2721 Opintolaina 23 130,14 23 285,91 
2749 Pitkäaikaiset muut velat 0,00 0,00 
 
Lyhytaikainen vieras pääoma 1 970,00 3 403,52 
Ostovelat 1 970,00 3 403,52 
2871 Mastercard 1 1 870,00 2 553,52 
2872 Visa 0,00 0,00 
2873 Mastercard 2 100,00 850,00 
 
Vastattavaa yhteensä 71 964,17 72 666,36 

Taseen puolella suurimpana huomioina nähdään vain luottokorttilaskun lyhentyminen. Tämä johtuu siitä, että maaliskuussa ostin yrityksen piikkiin tavaroita, jotka on nyt lyhennetty ja maksettu pois.

Muutoin kokonaisuuden kannalta erot ovat hyvin pieniä niin sijoituksien kuin velkojenkin suhteen, vain normaalit kuukausittaiset velan lyhentämiset. Kuukauden "ylijäämä" on mennyt käytännössä kokonaan luottokorttilaskun lyhentämiseen, muuta mainittavaa täällä ei ole.