30.10.2022

Syyskuun tuloslaskelma + Q3/2022

Syyskuun myötä myös yksi kvartteri päättyi. Tämä tarkoittaa sitä, että lainojen korot koko 3 kuukaudelta on kirjattu syyskuulle ja sitä myöten taseessa lainat näkyvät nyt sentilleen oikean suuruisina.

Tarkastellaan mihin rahat menivät ja miten meni koko kvartterissa.

Tuloslaskelma

01.09.2022 -01.08.2022 -01.07.2022 -
30.09.202231.08.202230.09.2022
Liikevaihto 4 213,21 4 461,00 12 515,34 
3000 Palkka1 1 500,00 1 500,00 4 500,00 
3010 Palkka2 2 500,00 2 500,00 7 083,85 
3091 Pääomatulot kryptoista 6,96 0,00 6,96 
3100 Päivärahat ja km-korvaukset 166,25 461,00 884,53 
3400 Myynti käytetyt tavarat 40,00 0,00 40,00 
 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 91,85 136,25 
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 0,00 91,85 136,25 
 
Materiaalit ja palvelut −1 884,90 −2 502,37 −6 520,77 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −1 884,90 −2 502,37 −6 520,77 
Ostot tilikauden aikana −1 884,90 −2 502,37 −6 520,77 
4000 Ruoka −320,90 −356,82 −1 047,15 
4001 Ravintola −126,00 −266,90 −554,16 
4010 Auto −565,41 −635,19 −1 594,99 
4020 Asuminen −699,76 −750,30 −2 182,32 
4030 Vakuutukset 0,00 −9,44 −9,44 
4040 Vaatteet −45,00 0,00 −45,00 
4050 Hupi −127,83 −276,11 −748,44 
4060 Terveys 0,00 −207,61 −339,27 
 
Liiketoiminnan muut kulut −127,15 −758,26 −940,44 
7830 Ruokailut matkalla −15,97 −44,53 −94,02 
8130 Mainoslahjat ja palkinnot −109,60 −12,00 −141,60 
8410 Laki ja konsultointipalvelut 0,00 −700,00 −700,00 
8560 Rahaliikenteen kulut −1,58 −1,73 −4,82 
 
Liikevoitto/tappio 2 201,16 1 292,22 5 190,38 
Rahoitustuotot ja -kulut 5,94 −0,94 5,51 
Muut korko- ja rahoitustuotot 43,35 5,76 56,45 
9230 Korkotuotot talletuksista 4,89 5,76 17,99 
9250 Muut korkotuotot 38,46 0,00 38,46 
Korkokulut ja muut rahoituskulut −37,41 −6,70 −50,94 
9460 Korkokulut opintolainasta −13,92 0,00 −13,92 
9470 Korkokulut asuntolainasta −23,49 0,00 −23,49 
9490 Korkokulut ostoveloista 0,00 −6,70 −13,53 
 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 207,10 1 291,28 5 195,89 
 
Tuloverot −884,75 −884,75 −2 571,02 
9900 Ennakkoverot, ansiotulo −884,75 −884,75 −2 571,02 
 
Tilikauden voitto/tappio 1 322,35 406,53 2 624,87 


Jos elokuu oli tyypillinen kuukausi, niin nyt on vieläkin tyypillisempi kuukausi. Päivärahat laski normaalimmalle tasolle, joten tulot ovat hyvinkin normaalit. Pienenä plussana vain pieni tulo vanhojen käytettyjen tavaroiden myynnistä. Pitäisi tyhjennellä kaappeja enemmänkin.


Menojen puolella oli selkeästi koko kvartterin pienin kuukausi. Vain 1884 euroa menoja, kun 2173 e/kk. keskiarvo.

Edelleen ruokakaupassa käyty budjetin yli, myös ravintolassa kohtuullisesti, mutta sen määrä hieman laskenut. Asumiskuluissa on pieni vain noin 20 euron suuruinen huonekasvien osto, muutoin vain budjetoidut kiinteät asumiskulut. Myös hupikulut laskivat hyvin lähelle budjetoitua, ollen kuitenkin vielä yli. Liikaa herkkuja!

Normaalit tulot ja lähes budjetin mukaiset menot saivat aikaan varmaan vuoden parhaan voiton. 1322 euroa, vastaten puolet koko kvartaalin voitosta! Näin sen kuuluisi olla joka kuukausi, tiukka menokuuri vain käyttöön!

Katsotaan sitten taseesta tarkemmin mihin tämä voitto tuli sijoitettua

Tase

30.09.202231.08.2022
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 51 332,92 50 556,57 
 
Aineelliset hyödykkeet 16 311,80 16 311,80 
Rakennukset ja rakennelmat 16 311,80 16 311,80 
1151 Rakennusten vuokraoikeudet 16 311,80 16 311,80 
Koneet ja kalusto 0,00 0,00 
1173 Henkilöautot 0,00 0,00 
 
Sijoitukset 35 021,12 34 244,77 
Muut osakkeet ja osuudet 31 070,89 30 358,19 
1447 Pörssiosakkeet 3 063,80 3 063,80 
1453 Muut osakkeet 6 508,98 6 508,98 
1457 Kryptot 6 964,47 6 251,77 
1467 Muut osuudet 14 533,64 14 533,64 
Muut saamiset 3 950,23 3 886,58 
1471 Lainasaamiset yrityksiltä 3 950,23 3 886,58 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 1 600,21 2 897,46 
 
Lyhytaikaiset saamiset 455,10 1 653,85 
Muut saamiset 455,10 1 653,85 
1767 Maksetut vuokravakuudet 455,10 455,10 
1779 Muut saamiset 0,00 1 198,75 
 
Rahat ja pankkisaamiset 1 145,11 1 243,61 
1900 Käteisvarat −33,50 6,50 
1910 Palkkatili 1 9,31 65,12 
1911 Käyttötili 1 3,68 0,26 
1912 Nordnet - vanha 0,00 0,00 
1915 Palkkatili 2 1 115,54 1 122,53 
1916 Korttitili 2 12,97 11,24 
1921 Autobudjetti 0,00 0,00 
1923 Vaatebudjetti 0,00 0,00 
1924 Hupibudjetti 0,00 0,00 
1930 Nordnet 37,11 37,11 
1931 Coinmotion 0,00 0,85 
1932 Crypto.com EUR-tili 0,00 0,00 
1933 Crypto.com kortti 0,00 0,00 
1995 Rahansiirrot matkalla 0,00 0,00 
 
Vastaavaa yhteensä 52 933,13 53 454,03 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA 16 788,40 15 466,05 
Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 933,42 14 933,42 
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 933,42 14 933,42 
Tilikauden voitto/tappio 1 854,98 532,63 
 
VIERAS PÄÄOMA 36 144,73 37 987,98 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 35 328,35 36 999,65 
Lainat rahoituslaitoksilta 12 969,77 12 996,97 
2621 Asuntolaina 12 969,77 12 996,97 
Ostovelat 0,00 0,00 
2681 Autolaina 0,00 0,00 
Muut velat 22 358,58 24 002,68 
2721 Opintolaina 22 358,58 22 502,68 
2749 Pitkäaikaiset muut velat 0,00 1 500,00 
 
Lyhytaikainen vieras pääoma 816,38 988,33 
Ostovelat 816,38 988,33 
2871 Mastercard 1 816,38 968,13 
2872 Visa 0,00 0,00 
2873 Mastercard 2 0,00 20,20 
 
Vastattavaa yhteensä 52 933,13 53 454,03 

Taseesta huomataan että sijoituksiin (kryptot) on mennyt vain reilu 700 euroa. Velkapuolella olenkin sitten lyhentänyt hieman reippaammin ja tili 2749, jossa oli 3000 euron laina yksityishenkilöltä, on nyt maksettu takaisin kokonaan.

Veronpalautuksesta tuli syyskuun alussa noin 1200 euroa, joka näkyy tilillä 1779 - muut saamiset.

Vaikka tuloslaskelman voitto olikon tilikauden ennätys, ei sijoituksiin ja velkojen lyhennyksiin mennyt mitenkään raflaavasti rahaa. Elokuussa velkojen lyhennyksiä ja sijoituksia meni karkeasti tuplasti, mutta se johtui suurelta osin siitä, että yrityslaina (1471) lyheni ja tästä tuli sijoitettavia euroja. Syyskuussa yritykseni ei vähentänyt lainaa, päinvastoin sijoitin sinne itse noin 64 euroa lisää. Kaikki sijoituspuolen muutokset ovatkin vain puhtaaksti tuloslaskelman tuloksella katettuja.

Tässä olikin päivän tärkein oppi heille, jotka eivät yrityskirjanpitoa kovin hyvin tunne. Tuloslaskelma ei ole sama kuin kassavirta. Sen takia myös taseen luvut ovat erittäin tärkeitä, siellä voi olla paljon tuloslaskelmaa suurempia kassavirtaan vaikuttavia eriä. Molempiiin suuntiin tietysti.

Elokuun tuloslaskelma

Jaahas. Tiesin että asiat oli hieman jäänyt, mutta että elokuunkin kirjanpito oli vielä kirjaamatta tarkemmin. Tämä tuli hieman yllätyksenä. Olin tulossa syyskuusta kirjoittamaan, mutta näköjään elokuun kirjaukset olivat jääneet pientä viimeistelyä vaille ja sitä myöten myös tämä teksti kirjoittamatta.

Nyt on kaikki kulut kirjattu 30.10. asti, joten tässä tulee elokuun esittely, kohta perään syyskuu ja toivottavasti jo viikon päästä esittelen lokakuunkin. Aivan pieniä korjauksia tulee vielä joskus myöhemmin. Verotuksen päättymisen ja veronpalautuksen myötä meinaan tuli tarvetta tehdä pieniä tarkennuksia viime vuoden lukuihin. Tämä oli osasyy että jäi elokuu kirjaamatta, meinasin esitellä nekin muutokset ennen veronpalautuksen kirjaamista. Mutta taitaa käydä niin että teen joskus myöhemmin aivan oman postauksensa, jossa esittelen vain aiemmin esitellyn 2021 tilinpäätöksen ja rinnalla siihen tulleet muutokset. Tätä ei varmaan kannata sotkea muihin kuukausiraportteihin.

Pidemmittä puheitta, syvennytään tarkemmin siihen mihin rahat oikein elokuussa menivät.


Tuloslaskelma

01.08.2022 -01.07.2022 -
31.08.202231.07.2022
Liikevaihto 4 461,00 3 841,13 
3000 Palkka1 1 500,00 1 500,00 
3010 Palkka2 2 500,00 2 083,85 
3100 Päivärahat ja km-korvaukset 461,00 257,28 
 
Liiketoiminnan muut tuotot 91,85 44,40 
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 91,85 44,40 
 
Materiaalit ja palvelut −2 502,37 −2 133,50 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −2 502,37 −2 133,50 
Ostot tilikauden aikana −2 502,37 −2 133,50 
4000 Ruoka −356,82 −369,43 
4001 Ravintola −266,90 −161,26 
4010 Auto −635,19 −394,39 
4020 Asuminen −750,30 −732,26 
4030 Vakuutukset −9,44 0,00 
4050 Hupi −276,11 −344,50 
4060 Terveys −207,61 −131,66 
 
Liiketoiminnan muut kulut −758,26 −55,03 
7830 Ruokailut matkalla −44,53 −33,52 
8130 Mainoslahjat ja palkinnot −12,00 −20,00 
8410 Laki ja konsultointipalvelut −700,00 0,00 
8560 Rahaliikenteen kulut −1,73 −1,51 
 
Liikevoitto/tappio 1 292,22 1 697,00 
Rahoitustuotot ja -kulut −0,94 0,51 
Muut korko- ja rahoitustuotot 5,76 7,34 
9230 Korkotuotot talletuksista 5,76 7,34 
Korkokulut ja muut rahoituskulut −6,70 −6,83 
9490 Korkokulut ostoveloista −6,70 −6,83 
 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 291,28 1 697,51 
 
Tuloverot −884,75 −801,52 
9900 Ennakkoverot, ansiotulo −884,75 −801,52 
 
Tilikauden voitto/tappio 406,53 895,99 

Elokuussa oli tulojen osalta melko normaali kuukausi. Hieman suuremman palkan maksoin toisesta yrityksetsä ja tuli hieman reissattua, jolloin päivärahoja tuli arvioitui enemmän. Muutoin ei ihmeempää.

Muissa tuotoissa on yksi rahalahja sekä Coinmotionin suosittelusta saatuja provisioita.

Menopuolella ravintolakulut, eli lähinnä lounaat, ovat taas kerran räjähtäneet melko suuriksi. Myös kauppaan meni jälleen budjettia enemmän. Asumisessa näkyy yksi noin 70 euron led-nauha, jota ei ole budjetoitu alunperin.

Liiketoiminnan  muissa kuluissa isoimpana summana näkyy lakipalveluista maksettu 700 euroa. Tämä on käytännössä velkaa, jonka maksoin nyt useamman kuukauden myöhässä. Keväällä tuli tehtyä testamentteja, edunvalvontavaltuutuksia yms. lakimiehen kanssa ja tämä lasku liittyy näihin dokumentteihin. Kehoitan jokaista laittamaan testamentin, edunvalvontavaltuutuksen ja mahdollisesti avioehdon kuntoon ajoissa. Netistäkin löytyy näihin peruspohjia, mutta lakimiehen kanssa asian voi keskustella tarkemmin ja käydä läpi erilaisia skenaarioita ja vaihtoehtoja. Heidän kokemuksensa on erittäin arvokasta, erityisesti jos halutaan tarkennuksia edunvalvontavaltuutukseen.

Teoreettinen voitto elokuulta 406 euroa. Mihinkäs se raha sitten meni? Katsotaan tasetta:

Tase

31.08.202231.07.2022
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 50 556,57 52 761,80 
 
Aineelliset hyödykkeet 16 311,80 16 311,80 
Rakennukset ja rakennelmat 16 311,80 16 311,80 
1151 Rakennusten vuokraoikeudet 16 311,80 16 311,80 
Koneet ja kalusto 0,00 0,00 
1173 Henkilöautot 0,00 0,00 
 
Sijoitukset 34 244,77 36 450,00 
Muut osakkeet ja osuudet 30 358,19 28 563,42 
1447 Pörssiosakkeet 3 063,80 3 063,80 
1453 Muut osakkeet 6 508,98 6 508,98 
1457 Kryptot 6 251,77 4 457,00 
1467 Muut osuudet 14 533,64 14 533,64 
Muut saamiset 3 886,58 7 886,58 
1471 Lainasaamiset yrityksiltä 3 886,58 7 886,58 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 897,46 2 819,56 
 
Lyhytaikaiset saamiset 1 653,85 1 653,85 
Muut saamiset 1 653,85 1 653,85 
1767 Maksetut vuokravakuudet 455,10 455,10 
1779 Muut saamiset 1 198,75 1 198,75 
 
Rahat ja pankkisaamiset 1 243,61 1 165,71 
1900 Käteisvarat 6,50 −53,50 
1910 Palkkatili 1 65,12 3,14 
1911 Käyttötili 1 0,26 1,79 
1912 Nordnet - vanha 0,00 0,00 
1915 Palkkatili 2 1 122,53 1 118,26 
1916 Korttitili 2 11,24 0,47 
1921 Autobudjetti 0,00 0,00 
1923 Vaatebudjetti 0,00 0,00 
1924 Hupibudjetti 0,00 0,00 
1930 Nordnet 37,11 37,11 
1931 Coinmotion 0,85 58,01 
1932 Crypto.com EUR-tili 0,00 0,00 
1933 Crypto.com kortti 0,00 0,43 
1995 Rahansiirrot matkalla 0,00 0,00 
 
Vastaavaa yhteensä 53 454,03 55 581,36 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA 15 466,05 15 059,52 
Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 933,42 14 933,42 
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 933,42 14 933,42 
Tilikauden voitto/tappio 532,63 126,10 
 
VIERAS PÄÄOMA 37 987,98 40 521,84 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 36 999,65 38 708,36 
Lainat rahoituslaitoksilta 12 996,97 13 047,66 
2621 Asuntolaina 12 996,97 13 047,66 
Ostovelat 0,00 0,00 
2681 Autolaina 0,00 0,00 
Muut velat 24 002,68 25 660,70 
2721 Opintolaina 22 502,68 22 660,70 
2749 Pitkäaikaiset muut velat 1 500,00 3 000,00 
 
Lyhytaikainen vieras pääoma 988,33 1 813,48 
Ostovelat 988,33 1 813,48 
2871 Mastercard 1 968,13 1 707,40 
2872 Visa 0,00 0,00 
2873 Mastercard 2 20,20 106,08 
 
Vastattavaa yhteensä 53 454,03 55 581,36

Taseesta isoimmat muutokset nähdään heti sijoituksissa. Yritykseni vähensi velkaa 4000 eurolla. Tästä on osa laitettu heti kryptoihin, eli lähes 1800 euroa. No mihinkäs se loppu 2200 euroa velan lyhennyksestä sekä 400 euron voitto sitten käytettiin?

Erilaisiin velanlyhennyksiin on mennyt noin 1700 euroa, sekä luottokorttivelkoihin vielä 825 euroa.

Tästä yhteenlaskettuna kaikkien velkojen lyhennyksiin on mennyt 2531 euroa, sijoituksiin 1794 euroa ja loppu 4400 eurosta ylijäävä raha löytyy hieman lisääntyneistä rahavaroista (palkkatilit).

Kaikenkaikkiaan hieman ylisuuret kulut taas, mutta sijoituspuolella ihan ok kuukausi, hyvin jäi rahaa säästöön.