3.1.2023

Joulukuun tuloslaskelma ja Q4/2022

Joulukuu ja 2022 on lusittu. Aika sukeltaa tarkemmin joulukuun lukuihin. Koko vuoden tilinpäätös tulee vielä erillisenä julkaisuna.

Joulukuussa ei muistaakseni ollut mitään ihmeempää, ehkä nyt ruokakuluihin tuli käytettyä hieman ylimääräistä. Mutta katsotaan tarkemmin mitä luvut näyttää:

Tuloslaskelma

01.12.2022 -01.11.2022 -01.10.2022 -
31.12.202230.11.202231.12.2022
Liikevaihto 4 373,95 4 802,56 12 521,51 
3000 Palkka1 1 500,00 1 500,00 4 500,00 
3010 Palkka2 2 700,00 1 500,00 6 000,00 
3090 Pääomatulot 0,00 1 225,00 1 225,00 
3091 Pääomatulot kryptoista 0,00 456,31 456,31 
3100 Päivärahat ja km-korvaukset 173,95 121,25 340,20 
 
Liiketoiminnan muut tuotot 250,00 −89,86 160,14 
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 250,00 −89,86 160,14 
 
Materiaalit ja palvelut −2 096,02 −1 904,12 −6 463,89 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −2 096,02 −1 904,12 −6 463,89 
Ostot tilikauden aikana −2 096,02 −1 904,12 −6 463,89 
4000 Ruoka −484,64 −317,91 −1 146,29 
4001 Ravintola −43,20 −97,79 −259,59 
4010 Auto −549,00 −563,63 −1 713,18 
4020 Asuminen −733,29 −699,31 −2 458,11 
4030 Vakuutukset 0,00 −10,17 −10,17 
4040 Vaatteet −71,68 −39,90 −280,58 
4050 Hupi −171,13 −75,31 −437,89 
4060 Terveys −43,08 −100,10 −158,08 
 
Liiketoiminnan muut kulut −206,32 −1 406,34 −1 620,41 
7200 Maa-aluevuokrat 0,00 −1 400,00 −1 400,00 
7830 Ruokailut matkalla −9,73 0,00 −17,87 
8130 Mainoslahjat ja palkinnot −37,92 0,00 −35,92 
8480 Jäsenmaksut −157,00 0,00 −157,00 
8560 Rahaliikenteen kulut −1,67 −6,34 −9,62 
 
Liikevoitto/tappio 2 321,61 1 402,24 4 597,35 
Rahoitustuotot ja -kulut −141,80 −3 035,54 −3 172,26 
Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 1,13 6,21 
9230 Korkotuotot talletuksista 0,00 1,13 6,21 
Korkokulut ja muut rahoituskulut −141,80 −3 036,67 −3 178,47 
9460 Korkokulut opintolainasta −116,62 0,00 −116,62 
9470 Korkokulut asuntolainasta −23,07 0,00 −23,07 
9490 Korkokulut ostoveloista −2,11 −5,21 −7,32 
9620 Kurssitappiot 0,00 −3 031,46 −3 031,46 
 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 179,81 −1 633,30 1 425,09 
 
Tuloverot −654,75 −776,63 −2 176,13 
9900 Ennakkoverot, ansiotulo −654,75 −684,75 −2 084,25 
9901 Ennakkovero, pääomatulot 0,00 −91,88 −91,88 
 
Tilikauden voitto/tappio 1 525,06 −2 409,93 −751,04 

Tulopuolella maksoin hieman suuremman palkan. Tässä on verotussyistä optimoitu vuoden palkka järkevälle kokonaistasolle ja se vaati hieman suurempaa palkkaa joulukuulle. Joululahjoja tuli myös hieman, jotka näkyy tilillä 3990.

Kulupuolella ollaan hyvin vastaavissa luvuissa kuin marraskuussakin. Pienet budjetin ylitykset ovat asumiskuluissa, jossa tuli taas hankittua hieman viherkasveja. Olen huono pitämään vanhat hengissä. Myös ruokapuoli on huomattavasti suurempaa ja jouluksi tuli ostettua hieman ylimääräistä, vaikka aika pienellä mentiinkin.

Paikallinen osuuskauppa jakaa joulukuulta tuplabonukset, joten senkin takia shoppailimme hieman enemmän ruokaa ja tavaraa joulukuun puolella, jopa jo tammikuun tarpeitakin. Tästä syystä kävin vuoden viimeisenä päivänä myös vaateostoksilla, jonne upposi noin 70 euroa.

Hupibudjetti taasen venähtänyt "normaalimpiin" lukemiin. Joulukuuhun osui myös pari pikkujoulua, joihin tullut ostettua juomisia ja syömisiä. Ehkäpä joululomille tuli pari kaljaa ostettua kotiinkin.

Kvartaalin viimeisen kuun kunniaksi lainojen saldot täsmätty ja koko kvartterin korkokulut kirjattu rahoituskuluihin.

Kaikkiaan verojen jälkeen noin 1 500 euroa plussan puolella. Mihinkäs se raha tuli sitten sijoitettua? Kurkataan taseeseen:

Tase

31.12.202230.11.2022
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 48 890,45 48 083,44 
 
Aineelliset hyödykkeet 16 343,55 16 311,80 
Rakennukset ja rakennelmat 16 343,55 16 311,80 
1125 Rakennukset 4% menojäännöspoisto 31,75 0,00 
1151 Rakennusten vuokraoikeudet 16 311,80 16 311,80 
Koneet ja kalusto 0,00 0,00 
1173 Henkilöautot 0,00 0,00 
 
Sijoitukset 32 546,90 31 771,64 
Muut osakkeet ja osuudet 30 074,42 29 321,42 
1447 Pörssiosakkeet 3 816,80 3 063,80 
1453 Muut osakkeet 6 508,98 6 508,98 
1457 Kryptot 5 215,00 5 215,00 
1467 Muut osuudet 14 533,64 14 533,64 
Muut saamiset 2 472,48 2 450,22 
1471 Lainasaamiset yrityksiltä 2 472,48 2 450,22 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 050,74 1 645,80 
 
Lyhytaikaiset saamiset 455,10 455,10 
Muut saamiset 455,10 455,10 
1767 Maksetut vuokravakuudet 455,10 455,10 
1779 Muut saamiset 0,00 0,00 
 
Rahat ja pankkisaamiset 1 595,64 1 190,70 
1900 Käteisvarat 106,50 66,50 
1910 Palkkatili 1 154,85 10,00 
1911 Käyttötili 1 8,78 0,45 
1912 Nordnet - vanha 0,00 0,00 
1915 Palkkatili 2 1 118,96 1 074,94 
1916 Korttitili 2 122,44 1,70 
1921 Autobudjetti 0,00 0,00 
1923 Vaatebudjetti 0,00 0,00 
1924 Hupibudjetti 0,00 0,00 
1930 Nordnet 84,11 37,11 
1931 Coinmotion 0,00 0,00 
1932 Crypto.com EUR-tili 0,00 0,00 
1933 Crypto.com kortti 0,00 0,00 
1995 Rahansiirrot matkalla 0,00 0,00 
 
Vastaavaa yhteensä 50 941,19 49 729,24 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA 15 601,41 14 076,35 
Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 497,47 14 497,47 
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 497,47 14 497,47 
Tilikauden voitto/tappio 1 103,94 −421,12 
 
VIERAS PÄÄOMA 35 339,78 35 652,89 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 34 790,51 34 876,66 
Lainat rahoituslaitoksilta 12 840,77 12 868,39 
2621 Asuntolaina 12 840,77 12 868,39 
Ostovelat 0,00 0,00 
2681 Autolaina 0,00 0,00 
Muut velat 21 949,74 22 008,27 
2721 Opintolaina 21 949,74 22 008,27 
2749 Pitkäaikaiset muut velat 0,00 0,00 
 
Lyhytaikainen vieras pääoma 549,27 776,23 
Ostovelat 549,27 776,23 
2871 Mastercard 1 549,27 776,23 
2872 Visa 0,00 0,00 
2873 Mastercard 2 0,00 0,00 
 
Vastattavaa yhteensä 50 941,19 49 729,24 

Taseen puolelta näemme, että sijoitin pörssiosakkeisiin 800 euroa. Käytännössä tämä on Teslaa, johon laitoin lisäsijoituksia kurssin tiputtua. Huonoon aikaan sijoitin, kurssi on vain jatkanut tippumistaan ja en edes uskalla katsoa tämän hetken arvoa. Toivotaan, että tämä nousee nopeasti, koska rahalle on käyttöä ensi kesänä.

Rahat ja pankkisaamiset ovat kasvaneet noin 400 euroa, sekä lainat lyhentyneet reilun 300 euroa. Lisäksi ostin tulevaa rakennusurakkaa varten tarvikkeita, jotka kirjasin rakennuksiin tilille 1125.

Näistä muodostuu yhteensä se noin 1 500 euron voitto.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti