24.3.2022

Verottaja laittaa S-bonukset verolle (kryptojen cashback verotus)

Kryptopörssien maksukorttien cashbackit on aiemmin tulkittu verottomiksi bonuksiksi, kuten S-bonuksetkin. Vain arvonmuutos on ajateltu verotettavaksi tapahtumaksi myynnin yhteydessä, kuten muutoinkin kryptojen vaihto toiseen kryptovaluuttaan tai fiat-valuuttaan. Tästä on jopa jotkut bloggarit kysyneet verottajalta ja vastaus on ollut se, että cashback, eli ostohyvitys, on verotonta tuloa.

Pari päivää sitten verottaja kuitenkin pudotti pommin webinaarissaan.

Kyseinen webinaari löytyy täältä https://youtu.be/RPEry6Dk_SY?t=416 ja tämä kyseinen asia esitetään kohdassa 6:55.

Mitä siinä tarkalleen ottaen sanotaan?

Cachback on ei ole veronalaista, jos hyvityksen määrä ei perustu siihen kuinka paljon varallisuutta kortinhaltija on palveluun sijoittanut. (ei täysin tarkka lainaus)

Eli toisinsanoen, jos hyvityksen määrä ei vaihdu staken tms. asian suhteen, on hyvitys verotonta. Koska maksukorttien hyvitykset usein vaihtelevat staken mukaan, on cashback verottajan mukaan veronalaista.

Tämäkin määritelmä on verottajalta aivan ok, mutta ongelma onkin se että se ei ole tasavertainen. Ajatellaan esim. Crypto.comia, jos tätä ohjetta noudatetaan, niin onko korttitasosta riippumatta se ensimmäinen prosentti aina verotonta? Vain tämän ylimenevistä osuuksista verotettaisiin, koska se lisäyshän on se minkä saan staken mukaan. Nyt verottaja on sitä mieltä että koko bonus olisi veronalaista.

Toisekseen jos verrataan tätä S-bonuksiin, niin ei S-bonuskaan ole kaikille tasainen. S-bonus vaatii myös staken (osuuspääoma, noin 100 euroa), jotta saa mitään hyvitystä, jonka lisäksi hyvityksen suuruus riippuu kuukauden kulutuksesta. On verottajan kannalta täysin semantiikkaa se riippuuko hyvityksen suuruus TALLETETUSTA vai KULUTETUSTA rahasta. Lopputulos on sama, varakkaammat ihmiset saavat isompia hyvityksiä.

Tasavertaisuuden nimissä verottajan on näillä ohjeilla pakko alkaa verottamaan myös S-bonuksia.

Kalvoillaan verottaja jopa huomioi S-bonukset ja kertoo, että nämä ovat eri asia, koska S-bonukset perustuvat kulutukseen ja maksukorttien hyvitykset yleensä stakeen. Väärin meni, S-bonukset vaativat myös sen osuuspääoman. Toisekseen en näe mitään eroa siinä perustuuko hyvitys kulutukseen vai varallisuuteen, se on tässä mielestäni täysin irrelevantti asia. Jos ostohyvityksen verollisuus riippuu siitä onko se kaikille saman suuruinen vai ei, ei mielestäni sillä ole merkitystä mikä siihen muuttuvaan osuuteen vaikuttaa.Toinen kohta jonka verottaja kalvoillaan (yllä kuvakaappaus webinaarista) nostaa esille on se, että ostohyvitystä voi maksukorttien tapauksessa käyttää mihin vain. Eli käytännössä siis saadut kryptovaluutat voi vaihtaa euroiksi ja siten päättää mihin sen käyttää. Toisin kuin vaikka OP-bonukset voi käyttää vain ko. konsernin palvelumaksuihin. Tämäkin analogia on S-bonuksien kannalta huono, koska S-bonukset ovat S-tilille maksettavaa rahaa jonka voin käyttää missä vain. Se on suoraan euroja, toisin kuin kryptot on sentään ensin vaihdettava joksikin muuksi valuutaksi, joka taasen laukaisee joka tapauksessa verotustapahtuman ja sitä myöten arvonmuutos tulee verolle.

En näe verottajan perusteissa mitään eroa S-bonuksiin verrattuna, joten heidän on pakko alkaa verottamaan myös S-bonuksia.

Toinen vaikutuskohde tässä on kaikki muut luottokortit. Todella moni luottokorttitarjoaja tarjoaa erilaisia etuja ja pisteitä riippuen korttitasosta. Korttitaso taasen vaatii erisuuruisia panostuksia, yleensä toki vuosimaksun, ei sijoituksen muodossa. Pisteitä voi sitten vaihtaa erilaisiin palveluihin. Vaikkakin pisteitä voi vaihtaa melko rajatusti, on se kuitenkin kortinhaltijan päätettävissä mihin ne pisteensä käyttää. Pisteitä ei automaattisesti käytetä juuri luottokortin palvelumaksuihin, vaan ne vaihdetaan jonkin valitun yhteistyökumppanijoukon palveluihin.


Yllä toinen kuvakaappaus webinaarista. Miten S-bonukset tai muiden luottokorttien bonuspisteet eroavat "luottoihin, säästöihin, sijoituksiin, vakuutuksiin ja muihin vastaaviin eriin liittyvistä hyvityksistä"

Verottajan on tekemässä melkoista ennakkoratkaisua tässä, joka saa aikaan aikamoiset muutokset lähes kaikkien kansalaisten veroilmoituksissa.

Teknisempi selitys


Tutustutaanpa vielä tarkemmin tähän ohjeeseen mihin verottaja viittaa https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48186/bonusten-verotus/

Ohjeen heti ensimmäinen pykälä 1.1. määrittelee kokonaisuuden näin:

Kanta-asiakasmarkkinoinnin avulla pyritään korostamaan ostosten keskittämisen kannattavuutta. Kanta-asiakasohjelmat ovat perinteisesti palkinneet kuluttajia sitä paremmin mitä enemmän nämä ostavat. Kanta-asiakasohjelmaan liittyvää korttia käyttämällä tai jollain muulla tavalla asiakas voi saada ostosten ja tilauksen yhteydessä:
- kanta-asiakasalennuksia
- kertyviä bonuksia rahana tai pisteinä
- mahdollisia kanta-asiakkaille suunnattuja lahjoja tai erikoistarjouksia
- muita keskittämisetuja.

Eli tässä puhutaan jonkinlaisesta kanta-asiakasmarkkinoinnissa. Sopii mielestäni hyvin tähän kokonaisuuteen. Kakkoskohta sitten määritteleekin jo veroja tarkemmin näin;

2 Yksityistalouteen liittyvät hyvitykset
2.1 Yleistä yksityistalouden hyvityksistä
Luonnollisen henkilön verotuksessa ostohyvityksenä, etuseteleinä, bonuksena tai jonkun muun suorituksen nimisenä saatu asiakashyvitys on lähtökohtaisesti henkilön verovapaata tuloa. Tällainen etu on esimerkiksi yksityistalouden ostojen perusteella saatu lentomatka. Verovapaasta hyvityksestä on kysymys myös silloin, kun esimerkiksi kulutusosuuskunta jakaa jäsenilleen hyvityksiä näiden tekemien ja maksamien yksityistalouden ostojen perusteella. Veronalaista tuloa ei synny silloin, kun asiakas on itse maksanut ostokset, joiden perusteella edut myönnetään. Etuja pidetään tällöin jälkikäteen saatuina alennuksina.

Verottaja ei siis katso että kryptopörssin maksukortti olisi yksityistalouden hankintoihin liittyvä kanta-asiakasohjelman hyvitys. Sen sijaan he vetoavat kohtaan 6, jossa puhutaan rahalaitoksista. Tämän takia yo. webinaarin aluksi he painottivat sitä että nämä pörssit ovat rahalaitoksia.

6 Luottoihin, säästöihin, sijoituksiin, vakuutuksiin ja muihin vastaaviin eriin liittyvät hyvitykset
6.1 Yleistä rahoitus- ja vakuutusalan hyvityksistä
Rahoitus- ja vakuutusalan yritykset ovat myöntäneet asiakkailleen muun muassa bonukseksi kutsuttuja hyvityksiä ja erilaisia alennuksia. Hyvityksiä ovat esimerkiksi erilaisten lainojen, talletusten, vakuutusten, rahastosijoitusten jne. perusteella myönnettävät hyvitykset. Nämä voivat olla koronluonteisia, kuten esimerkiksi pankkitalletusten keskisaldon tai sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen perusteella myönnettävät hyvitykset. Hyvitys voi olla myös arvopaperin säilytysmaksun tai pankkipalvelumaksun perusteella saatu hyvitys tai alennus.

Tämän kohdan lainoja, säästöjä, sijoituksia ja vakuutuksia koskevia periaatteita sovelletaan myös muihin kuin rahoitus- ja vakuutusalan yrityksiin siltä osin kuin nämä antavat erilaisia bonuksia tällaisten erien perusteella. Jos verovelvollinen ostaa luottokortilla velaksi tavaran tai palvelun, ei oston perusteella saatua bonusta pidetä lainan perusteella saatavana bonuksena. Sitä vastoin luottokorttivelan perusteella saatuja bonuksia pidetään luoton perusteella saatuina.

Verottaja yrittää siis väittää että ostohyvitys saadaan talletusten perusteella. Tämä on osin totta, koska talletus määrää korttitason, MUTTA aivan samoin perustein voidaan argumentoida myös S-bonuksista, kuten yllä olen jo tehnyt. Kutoskohta myös selkeästi sanoo, että tämä koskee muitakin kuin rahoitus- ja vakuutusalan yrityksiä, eli S-ryhmää ei voida sulkea pois sen takia että se ei ole rahalaitos.

Boldasin tuosta viimeisestä kappaleesta vielä kohdan, joka mainitsee erikseen luottokorttimaksujen hyvitykset. Teknisesti toki esim. crypto.comin kortti ei ole luottokortti, vaan debit-kortti, mutta lain henki selkeästi on että yksityistalouden kulutukseen liittyvät bonukset ovat verottomia. Tämä koko kutoskohta viittaa vain suoraan lainoihin, talletuksiin, vakuutuksiin ja rahastoihin liittyviin bonuksiin.

Verottajalta tämän talletuksiin viittaavan pykälän venyttäminen maksukortin kulutukseen liittyviin bonuksiin on hyvin kaukaa haettua. Pykälässä mainitaan nimenomaan koronluonteisuus, jota ostohyvitys ei ole. Vaikka hyvityksen suuruus onkin sidoksissa staken suuruuteen, itse hyvitys maksetaan kulutuksen mukaan, jolloin en näe tässä yhtäläisyyttä koronluonteisuuteen. Staken korko maksetaan ihan erikseen. Verottajalta hyvin tarkoitushakuista tulkintaa kun ottaa huomioon samankaltaisuudet ja verottajan tulkintaeron S-bonuksien palkkiomalliin verrattuna.Odotan tarkennuksia ja perusteita verottajalta vielä tähän asiaan liittyen.


Ps. Staken korko on verotettava etu. Se on selvä asia. Tämä vertautuu täysin muiden sijoitusten korkotuottoon. Nyt ei ole kyse siitä, vaan korttihyvityksistä, joita ei kohdella tasapuolisesti eri tapauksien kesken.

20.3.2022

Helmikuun tuloslaskelma

Helmikuu tuli ja meni jo aikoja sitten. Luvutkin on ollut valmiina, mutta en vain ole jaksanut kirjoitella. Mennyt viikonloput niin nopeasti. Pitkiä työviikkoja ollut pari ja ne on jatkunut osin viikonlopullekin.

Mutta selittelyt sikseen, sukelletaan suoraan lukuihin!

Tuloslaskelma

01.02.2022 -01.01.2022 -
28.02.202231.01.2022
Liikevaihto 1 830,00 2 166,88 
3000 Palkka1 1 500,00 1 500,00 
3100 Päivärahat ja km-korvaukset 0,00 75,68 
3400 Myynti käytetyt tavarat 330,00 591,20 
 
Liiketoiminnan muut tuotot 40,39 275,02 
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 40,39 275,02 
 
Materiaalit ja palvelut −1 981,44 −1 423,52 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −1 981,44 −1 423,52 
Ostot tilikauden aikana −1 981,44 −1 423,52 
4000 Ruoka −299,55 −312,32 
4001 Ravintola −10,00 −8,00 
4010 Auto −886,49 −174,39 
4020 Asuminen −579,31 −579,31 
4030 Vakuutukset −9,42 0,00 
4040 Vaatteet −41,85 0,00 
4050 Hupi −134,82 −324,95 
4060 Terveys −20,00 −24,55 
 
Poistot ja arvonalentumat −296,13 −296,13 
Suunnitelman mukaiset poistot −296,13 −296,13 
6870 Poisto koneista ja kalustosta −296,13 −296,13 
 
Liiketoiminnan muut kulut −10,32 −782,32 
7200 Maa-aluevuokrat 0,00 −743,00 
8130 Mainoslahjat ja palkinnot −8,99 0,00 
8480 Jäsenmaksut 0,00 −38,00 
8560 Rahaliikenteen kulut −1,33 −1,32 
 
Liikevoitto/tappio −417,50 −60,07 
Rahoitustuotot ja -kulut 24,01 31,46 
Muut korko- ja rahoitustuotot 24,01 31,46 
9230 Korkotuotot talletuksista 24,01 31,46 
 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja −393,49 −28,61 
 
Tuloverot −384,75 −384,75 
9900 Ennakkoverot, ansiotulo −384,75 −384,75 
 
Tilikauden voitto/tappio −778,24 −413,36 


Alkuvuosi oli hiljainen tulojen suhteen. En maksanut tammi-helmikuussa ollenkaan palkkaa itselleni toisesta firmasta. Otin sieltä kyllä hieman lainanlyhennyksiä, joka näkyy taseen puolella. Vuodenvaihteessa aloittamani tavaroiden hävittäminen sai tietynlaisen välipäätöksen kun sain yhden isomman ja tietyllä tavalla vaikeasti myytävän erän myytyä 330 eurolla. Tällä hetkellä ei ole enää muuta myynnissäkään, projekti jatkuu joskus myöhemmin.

Kulujen suhteen myös oltu hyvin matalalentoa, isompi muutos edelliseen kuuhun verrattuna on auto, jossa on nyt se aiemmin mainitsemani auton huolto. Se selittää käytännössä kokonaan tuon noin 550 euroa suuremman kokonaiskulutuksen. Tämän lisäksi autotilillä näkyy hieman enemmän tankkauksia. Osin ihan satunnaisvaihtelua, että tammikuulle osui vähemmän tankkauksia, ja yksi ajoittui heti helmikuun alkuun, osin siinä on mukana myös ennakoimaani polttoaineiden hinnannousua ja tankkasin tankin täyteen helmikuun lopulla.


Ja sitten tase:

Tase

28.02.202231.01.2022
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 67 912,54 68 583,34 
 
Aineelliset hyödykkeet 36 366,58 36 662,71 
Rakennukset ja rakennelmat 16 311,80 16 311,80 
1151 Rakennusten vuokraoikeudet 16 311,80 16 311,80 
Koneet ja kalusto 20 054,78 20 350,91 
1173 Henkilöautot 20 054,78 20 350,91 
 
Sijoitukset 31 545,96 31 920,63 
Muut osakkeet ja osuudet 26 241,20 26 176,80 
1453 Muut osakkeet 6 508,98 6 508,98 
1457 Kryptot 5 232,22 5 167,82 
1467 Muut osuudet 14 500,00 14 500,00 
Muut saamiset 5 304,76 5 743,83 
1471 Lainasaamiset yrityksiltä 5 304,76 5 743,83 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 783,39 3 023,84 
 
Lyhytaikaiset saamiset 455,10 455,10 
Muut saamiset 455,10 455,10 
1767 Maksetut vuokravakuudet 455,10 455,10 
1779 Muut saamiset 0,00 0,00 
 
Rahat ja pankkisaamiset 2 328,29 2 568,74 
1900 Käteisvarat 6,50 86,50 
1910 Palkkatili 1 469,88 185,65 
1911 Käyttötili 1 13,42 24,17 
1912 Nordnet - vanha 0,00 0,00 
1915 Palkkatili 2 1 788,51 2 141,96 
1916 Korttitili 2 5,00 5,00 
1921 Autobudjetti 0,00 0,00 
1923 Vaatebudjetti 0,00 0,00 
1924 Hupibudjetti 0,00 0,00 
1930 Nordnet 0,91 0,91 
1931 Coinmotion 0,00 0,00 
1932 Crypto.com EUR-tili 0,00 0,00 
1933 Crypto.com kortti 44,07 124,55 
1995 Rahansiirrot matkalla 0,00 0,00 
 
Vastaavaa yhteensä 70 695,93 71 607,18 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA 12 401,04 13 179,28 
Edellisten tilikausien voitto/tappio 13 592,64 13 592,64 
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 13 592,64 13 592,64 
Tilikauden voitto/tappio −1 191,60 −413,36 
 
VIERAS PÄÄOMA 58 294,89 58 427,90 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 56 737,33 57 293,07 
Lainat rahoituslaitoksilta 13 253,98 13 304,67 
2621 Asuntolaina 13 253,98 13 304,67 
Ostovelat 20 041,85 20 391,13 
2681 Autolaina 20 041,85 20 391,13 
Muut velat 23 441,50 23 597,27 
2721 Opintolaina 23 441,50 23 597,27 
2749 Pitkäaikaiset muut velat 0,00 0,00 
 
Lyhytaikainen vieras pääoma 1 557,56 1 134,83 
Ostovelat 1 557,56 1 134,83 
2871 Mastercard 1 1 557,56 1 134,83 
2872 Visa 0,00 0,00 
2873 Mastercard 2 0,00 0,00 
 
Vastattavaa yhteensä 70 695,93 71 607,18 


Eipä sitä taseen puolellakaan ole mitään erikoista nähtävää. Hyvin normaalit lainanlyhennykset ja poistot. Isoin huomio ehkä on tilillä 1471, josta nettona tullut taskuun noin 440 euroa. Toisaalta näköjään luottokorttivelatkin kasvaneet saman verran, joten nettovaikutus on aika plusmiinus nolla. Luottokorttivelkojen kasvu johtuu aiemmin kuluissa mainitsemistani auton huollosta ja suuremmista tankkauksista. Velka tulee lyhenemään seuraavina kuukausina oikein hyvin, mitään huolta tähän ei ole.