30.10.2021

Syyskuun tuloslaskelma (ja Q3 2021)

Syyskuu meni ja kohta jo lokakuukin. Nyt on vihdoin aika tarkastella mihin syyskuun rahat meni. Samalla tehdään tarkempi tarkastelu koko kvartaaliin.


Tuloslaskelma

01.09.2021 -01.08.2021 -01.07.2021 -
30.09.202131.08.202130.09.2021
Liikevaihto 3 281,23 5 607,96 12 221,39 
3000 Palkka1 1 500,00 1 500,00 4 500,00 
3010 Palkka2 1 500,00 2 500,00 5 500,00 
3090 Pääomatulot 0,00 1 412,40 1 412,40 
3091 Pääomatulot kryptoista 70,91 0,00 70,91 
3100 Päivärahat ja km-korvaukset 210,32 195,56 738,08 
 
Liiketoiminnan muut tuotot 365,99 164,04 1 174,59 
3650 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,00 11,10 531,10 
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 365,99 152,94 643,49 
 
Materiaalit ja palvelut −1 565,25 −1 458,15 −4 888,32 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −1 565,25 −1 458,15 −4 888,32 
Ostot tilikauden aikana −1 565,25 −1 458,15 −4 888,32 
4000 Ruoka −275,00 −275,00 −886,98 
4001 Ravintola −47,50 −48,00 −170,14 
4010 Auto −350,24 −146,13 −919,75 
4020 Asuminen −693,05 −579,31 −1 976,22 
4030 Vakuutukset 0,00 −112,40 −8,33 
4040 Vaatteet 0,00 −25,42 −25,42 
4050 Hupi −117,76 −142,29 −482,89 
4060 Terveys −81,70 −129,60 −418,59 
 
Poistot ja arvonalentumat −296,13 −296,13 −888,39 
Suunnitelman mukaiset poistot −296,13 −296,13 −888,39 
6870 Poisto koneista ja kalustosta −296,13 −296,13 −888,39 
 
Liiketoiminnan muut kulut −33,48 −550,72 −584,20 
7770 Muut kone- ja kalustokulut 0,00 −480,00 −480,00 
7830 Ruokailut matkalla −32,47 −15,72 −48,19 
8130 Mainoslahjat ja palkinnot 0,00 −50,00 −50,00 
8560 Rahaliikenteen kulut −1,01 −5,00 −6,01 
 
Liikevoitto/tappio 1 752,36 3 467,00 7 035,07 
Rahoitustuotot ja -kulut −222,68 1,06 −221,62 
Muut korko- ja rahoitustuotot 3,08 6,06 9,14 
9230 Korkotuotot talletuksista 3,08 1,35 4,43 
9250 Muut korkotuotot 0,00 4,71 4,71 
Korkokulut ja muut rahoituskulut −225,76 −5,00 −230,76 
9470 Korkokulut asuntolainasta −24,27 0,00 −24,27 
9480 Korkokulut autolainasta −201,49 0,00 −201,49 
9490 Korkokulut ostoveloista 0,00 −5,00 −5,00 
 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 529,68 3 468,06 6 813,45 
 
Tuloverot −638,25 −914,18 −2 190,68 
9900 Ennakkoverot, ansiotulo −638,25 −808,25 −2 084,75 
9901 Ennakkovero, pääomatulot 0,00 −105,93 −105,93 
 
Tilikauden voitto/tappio 891,43 2 553,88 4 622,77


Tulojen puolesta syyskuu oli melko tavanomainen. Elokuu oli poikkeuksellisen korkea, syyskuussa palattiin normaalimpaan kehykseen. Isoimmat huomiot tuloissa kiinnittyy pääomatuloihin, joka johtuu pienistä kryptojen veivauksesta. Lisäksi muissa tulossa tilillä 3990 näkyy saatu lahja, sekä crypto.comin CRO-bonuksia. Merkkaan nämä CRO-bonukset (kortin cashback) erikseen pääomatuloista, koska nämä EIVÄT ole verotettavia tuloja. Staken earnit menee korkotuloihin ja siten pääomatuloihin, joka on verotettavaa.

Asumiskuluihin meni hieman ylimääräistä johtuen viherkasvien hankinnasta. Hupi-puolen menot melko normaalit. Hieman ekstra herkkuja ja kahvia. Tämä on myös viimeinen kuukausi kun täällä näkyy Bookbeat. Petyin sen heikkoon tarjontaan ns. uutuuspuolelta, eikä ole muutoinkaan tullut paljoa kuunnelta. Ehkä otan jonkun toisen palvelun myöhemmin.

Johtuen kvartaalin vikasta kuukaudesta, rahoituskuluissa näkyy nyt koko kvartaalin korot. Taseen velat on siis nyt täsmäytetty. Muina kuukausina merkitsen koko maksun velan lyhennykseksi. Opintolainaa ei tarvinnutkaan korjailla. Tämä johtuu lähinnä siitä, että maksueräkulut ovat menneet OP-bonuksista ja lyhennykseni ovat menneet täysimääräisesti pääoman lyhennyksiin. En ole seurannut OP-bonuksien kertymistä kirjanpidossani, joten tämä on kirjanpidon näkökulmasta ilmaista rahaa.


Koko kvartaalin tuloslaskelmaa katsellessa huomaa, että sekä tulot että menot ovat melko hyvin tasapainossa. Syyskuu kuvastaa melko hyvin kolmannesta koko kvartaalista. Elokuu toki heilauttaa tulopuolta hieman suuremmaksi, mutta muutoin melko tasaista. Ei mitään yllätyksiä.


Sitten se taseen puoli, josta näkyy paremmin koko omaisuus, eli velat ja varat.

Tase

30.09.202131.08.2021
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 67 421,27 67 224,36 
 
Aineelliset hyödykkeet 37 847,23 38 143,36 
Rakennukset ja rakennelmat 16 311,80 16 311,80 
1151 Rakennusten vuokraoikeudet 16 311,80 16 311,80 
Koneet ja kalusto 21 535,43 21 831,56 
1173 Henkilöautot 21 535,43 21 831,56 
 
Sijoitukset 29 574,04 29 081,00 
Muut osakkeet ja osuudet 23 646,01 23 497,64 
1453 Muut osakkeet 6 508,98 6 508,98 
1457 Kryptot 2 637,03 2 488,66 
1467 Muut osuudet 14 500,00 14 500,00 
Muut saamiset 5 928,03 5 583,36 
1471 Lainasaamiset yrityksiltä 5 928,03 5 583,36 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 423,06 4 096,65 
 
Lyhytaikaiset saamiset 455,10 1 325,10 
Muut saamiset 455,10 1 325,10 
1767 Maksetut vuokravakuudet 455,10 455,10 
1779 Muut saamiset 0,00 870,00 
 
Rahat ja pankkisaamiset 1 967,96 2 771,55 
1900 Käteisvarat 176,50 236,50 
1910 Palkkatili 1 7,72 163,49 
1911 Käyttötili 1 38,89 39,00 
1912 Nordnet - vanha 0,00 0,00 
1915 Palkkatili 2 1 450,80 1 636,96 
1916 Korttitili 2 5,00 395,00 
1921 Autobudjetti 0,00 0,00 
1923 Vaatebudjetti 0,00 0,00 
1924 Hupibudjetti 0,00 0,00 
1930 Nordnet 0,91 0,91 
1931 Coinmotion 0,00 9,26 
1932 Crypto.com EUR-tili 0,01 0,16 
1933 Crypto.com kortti 288,13 290,27 
1995 Rahansiirrot matkalla 0,00 0,00 
 
Vastaavaa yhteensä 69 844,33 71 321,01 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA 6 537,80 5 646,37 
Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 166,00 1 166,00 
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 166,00 1 166,00 
Tilikauden voitto/tappio 5 371,80 4 480,37 
 
VIERAS PÄÄOMA 63 306,53 65 674,64 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 61 296,78 61 626,76 
Lainat rahoituslaitoksilta 13 483,58 13 510,00 
2621 Asuntolaina 13 483,58 13 510,00 
Ostovelat 21 592,85 21 740,64 
2681 Autolaina 21 592,85 21 740,64 
Muut velat 26 220,35 26 376,12 
2721 Opintolaina 24 220,35 24 376,12 
2749 Pitkäaikaiset muut velat 2 000,00 2 000,00 
 
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 009,75 4 047,88 
Ostovelat 2 009,75 4 047,88 
2871 Mastercard 1 1 609,75 1 772,34 
2872 Visa 0,00 1 354,80 
2873 Mastercard 2 400,00 920,74 
 
Vastattavaa yhteensä 69 844,33 71 321,01 

Taseen puolellakaan ei ole mitään yllättävää. Normaali poisto auton arvossa, sekä normaalit lainan lyhennykset veloissa. Kryptoissa pieni nousu, tämä ei johdu uusista sijoituksista, vaan pienestä veivauksesta jossa myin ja ostin parin viikon päästä uudestaan. Sijoitettu summa on sama, tässä välissä vain realisoitui pieniä voittoja.

Firman kulut ovat olleet suurehkot, joten 1471 lainasaamiset on kasvanut ja tullee kasvamaan reilusti lokakuussakin.

Luottokorttivelat tippuneet 2000 euroa ja suora käteinen, eli pankkisaamit vähentyneet noin tonnilla.

3.10.2021

Kokemuksia Crypto.com kortista - Miksi hankin tämän?

Kirjoitin aiemmin, että olen kesällä tutkinut kryptovaluuttoja ja sitä kautta päädyin erilaisiin pankkikortteihin. Erityisesti Curve ja Crypto.com Visa olivat sellaisia mitkä kiinnostivat. Jostain syystä en oikein Binancen korttia tutkinut, enkä siitä nyt kerro tässä mitään.

Tässä tekstissä keskitytään Crypto.comin Visaan ja sen hyötyihin. Mikä tämä kortti on ja onko siihen järkeä sijoittaa rahaa?


Crypto.com Visa on Prepaid-kortti

Ensinnäkin olen vuosia käyttänyt luottokortteja. Tämä on vain tilanne johon on ajauduttu monista syistä ja olen tottunut maksamaan menoni noin kuukauden viiveellä. Ensimmäisenä asiana näissä korteissa mietitytti se että Crypto.comin Visa on ns. Prepaid kortti, eli sinne tulee siirtää rahaa etukäteen. Miten voisin maksaa tonnin luottokorttilaskun pois ja samalla siirtää toisen tonnin tilille alkavan kuun kuluihin?

No, tätä korttia voi itseasiassa täydentää myös luottokortilta. Rahaa sinne voi siirtää ihan pankkisiirtona, joka vie 1-2 päivää, tai sitten rahaa voi siirtää toiselta kortilta. Tämä toinen kortti voi olla pankki- tai luottokortti. Jostain syystä minun Nordea Gold -kortin Debit puoli ei suostunut tässä toimimaan, joten olen täyttänyt Crypton Visaa luottopuolelta. Tähän tulee seuraavan vuoden aikana, haluan päästä luotosta eroon pikkuhiljaa. Toistaiseksi kuitenkaan kassavirtaani ei ole tullut vaikutusta, vaan maksan kulutukseni periaatteessa samalla tavalla luotolla edelleen.


Cashback ja CRO Stake

Syy miksi tämän kortin halusin ottaa käyttöön liittyy cashbackiin. Eli "jokaisesta" tapahtumasta maksetaan muutaman prosentin palautus CRO-valuutassa (tässä joitain poikkeuksia, esim. polttoaineet, joista palautusta ei saa). Tämän palautuksen suuruus riippuu kortin tasosta ja eri korttitasoihin vaaditaan erilaiset CRO Staket. Kirjoitushetken tasot ja siihen vaadittavat sijoitukset:
  • 0 e stake 1 % cashback
  • 350 e stake 2 % cashback
  • 3 500 e stake 3 % cashback
  • 35 000 e stake 5 % cashback
  • 350 000 e stake 8 % cashback
Juju on siinä, että tämä raha pitää staketa, eli sijoittaa vähintään 180 päiväksi CRO-valuutassa. Tämän jälkeen sijoituksen voi muuttaa takaisin euroiksi ja nostaa pois. Korttitaso toki tippuu samalla. Eli niin kauan kun sijoituksen pitää sisässä, voi nauttia käteispalautuksista.

Korttitasoissa on muitakin etuja, kuten "ilmainen" Spotify, Netflix, Airport Lounge jne.. Miksi ilmainen heittomerkeissä, on siksi että Spotifysta ja Netflixistä maksetaan kortilta veloitus normaalisti, mutta siitä saa veloituksen suuruisen palautuksen CRO:na. Tavallaan tässä tuleekin siirrettyä rahaa euroista CRO:ksi kuukausittain.

Lisää tasoista ja korteista https://crypto.com/eea/cards

No mikä korttitaso sitten kannattaa ottaa? Itse näen tuon Staken vain panttina. Rahan saa takaisin jos leikin haluaa lopettaa. Toki riskiä aina on, kuten missä tahansa muussakin sijoituksessa. Vastapuoli voi mennä konkurssiin, CRO voi menettää arvonsa jne.

350 euroa ei ole paha hinta pankkikortista. Se voi olla jonkun muun luottokortin vuosimaksu ja tässä tapauksessa se on tosiaan vain pantti, jonka saa takaisin. Tällä pienellä sijoituksella saa kaikelle kulutuksellensa 2 % palautuksen.

2 % voi kuulostaa pieneltä, mutta kun sen kertoo kuukausikulutuksen määrällä ja laskee korkoprosentin tuolle sijoitukselle, ei tämmöistä korkoa saa mistään!

Itselläni esimerkiksi menee yrityksen mainontakuluja (Facebook, Google ja LinkedIn mainonta) omalta luottokortilta, jotka olen siirtänyt nyt Crypto.comin Visalle. Pelkästään näitä menee lähes 1000 euroa joka kuussa. Oma kulutus päälle, niin puhutaan noin 1500 euron maksuista kuukausittain.

Lasketaan varman päälle 1000 euron kuukausimenoilla. Tämä tekee 12 000 euroa vuodessa. Tälle 2 % cachback on 240 euroa. Se tekee 350 euron sijoitukselle hurjan 68 % vuosituoton! Mistä tämmöisen saa?

Okei, jos huomioidaan tähän kaltaiseni luottokortteihin tottunut henkilö, tulisi meidän tarkastella myös kortille sijoitetun rahan määrää. Eli tuo 1000 euroa pitäisi siirtää kortille "säästönä", sen jälkeenhän sinne siirretään kuukausittain se sama määrä, joka olisi mennyt luottokorttilaskuihinkin kuukausittain. Eli teknisesti sijoitus onkin 1350 euroa. Tälle summalle laskettuna tuotto olisi hieman vajaa 18 %. Ei sekään pöllömpi vuosituotto!

Ottaen myös huomioon, että olen saanut sijoittamalleni 350 euron CRO-stakelle jo kahdessa kuukaudessa 68 % tuoton, eli sijoitukseni arvo on kahdessa kuukaudessa noussut 350 eurosta noin 500 euroon, ei kokonaisuus ole ollenkaan paha. Tämä on toki sidottu puoleksi vuodeksi ja CRO:n arvo voi 4 kk päästä olla mitä tahansa. Ei silti huono!

Kannattaako isompi korttitaso?

Elokuun alussa kun tätä asiaa pohdin, en ollut valmis sijoittamaan suurempaa summaa. Seuraavaan tasoon vaatisi hieman päälle 3000 euron lisäsijoitusta ja sillä saa vain 1 prosenttiyksikön suurempaa palautusta. Nyt jälkikäteen olen alkanut pohtimaan asiaa uudestaan. Erityisesti kun CRO kurssi on kehittynyt näin suotuisasti, että olisi pelkästään sillä tienannut noin 1500 euroa parissa kuukaudessa.

Toki tuo yllä esittämäni sijoituksen tuoton laskenta on myös yksi asia. Vaikka sijoitankin reilu 3000 euroa lisää, tuo 1 % kertaantuu, koska se on vain kuukausittaisesta kulutuksesta maksettava. Käytännössä tuo 1 % tarkoittaa noin 120-180 euron lisäystä palautuksiin vuosittain.

3500 euron sijoitus tuottaisi kulutuksellani noin 10-15 %. Jos huomioidaan lisäksi tuo 1000 euron sijoitus itse kortin kassaan, olisi tuotto jossain 8 ja 12 % välissä. Ei tämäkään ollenkaan huono vuosituotto, mistä saa näin hyvän tuoton "varmasti" ?

Lisäki huomasin vasta vähän aikaa sitten, että Royal Indigo, Jade Green, Rose Gold, Icy White ja Obsidian korttien CRO Stakelle maksetaan vielä LISÄKSI korkoa itse Stakesta. Siis 350 euron Stakelle ei saa kuin pelkän tuon cachbackin. Sijoittamalla 3500 euroa tai enemmän CRO:hon saa suuremman cachbackin, SEKÄ Stake tuoton.

3500 euron CRO Stakelle maksetaan 10 % vuosituottoa, joka maksetaan viikottain. Yhtäkkiä kokonaistuotto kasvoikin yli 20 prosentin!

Kyllä, missä voin sijoittaa!? Tulen nostamaan korttitasoani lähiaikoina. Ehkä vielä Syyskuussa ei riitä rahat, mutta Lokakuussa toivottavasti jää sen verran säästöön, että saan kaivettua puuttuvan muutaman satasen ja sijoitan CRO Stakeen tuon 3500 euroa.

Minulla ei ole 35 000 euroa, joten tästä seuraava korttitaso ei ole realismia, enkä laske sen tuottoa. Hyvä sekin on, mutta vaikka tuo raha olisikin, tuskin uskaltaisin näin suurta summaa sijoittaa yhteen paikkaan. Vihreä kortti sen sijaan, täältä tullaan!


Haluaisitko sinäkin ansaita suuria tuottoja? Luo Crypto.com tili ja sijoita 350 euroa tai enemmän korttiin, niin saamme molemmat 25 dollarin bonuksen. Syötä appiin koodi g3njjwbgj6 tai luo tili tällä linkillä