15.7.2022

Kesäkuun tuloslaskelma + Q2/2022

Yksi kuu on jälleen lusittu ja pääsen myös tässä tulosraportoinnissa normaalimpaan raportointisykliin.

Kerroin jo äskeisessä postauksessa isoimmasta muutoksesta, eli auton vaihdosta. Tämä on yksi näkyvimpiä eroja tässä kuussa.

Pidemmittä puheitta sukelletaan suoraan totuuteen ja tarkkaillaan lukuja.

Tuloslaskelma

01.06.2022 -01.05.2022 -01.04.2022 -
30.06.202231.05.202230.06.2022
Liikevaihto 2 452,10 4 496,76 11 124,30 
3000 Palkka1 1 500,00 1 500,00 4 500,00 
3010 Palkka2 500,00 2 500,00 5 500,00 
3080 Muut palkat 0,00 150,00 150,00 
3100 Päivärahat ja km-korvaukset 452,10 346,76 874,30 
3400 Myynti käytetyt tavarat 0,00 0,00 100,00 
 
Liiketoiminnan muut tuotot 1 248,20 40,32 1 478,31 
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 1 248,20 40,32 1 478,31 
 
Materiaalit ja palvelut −1 990,68 −2 797,63 −6 699,68 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −1 990,68 −2 797,63 −6 699,68 
Ostot tilikauden aikana −1 990,68 −2 797,63 −6 699,68 
4000 Ruoka −275,00 −300,98 −850,98 
4001 Ravintola −192,57 −150,90 −461,17 
4010 Auto −462,58 −507,29 −1 631,18 
4020 Asuminen −704,76 −1 409,45 −2 797,78 
4030 Vakuutukset 0,00 −9,42 −9,42 
4040 Vaatteet −17,77 −139,08 −156,85 
4050 Hupi −236,94 −271,56 −635,67 
4060 Terveys −101,06 −8,95 −156,63 
 
Poistot ja arvonalentumat 0,00 −296,13 −592,26 
Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 −296,13 −592,26 
6870 Poisto koneista ja kalustosta 0,00 −296,13 −592,26 
 
Liiketoiminnan muut kulut −8,78 −162,84 −181,75 
7650 Atk-laite- ja ohjelmistovuokrat 0,00 −94,46 −94,46 
7830 Ruokailut matkalla −7,30 −6,95 −22,97 
8130 Mainoslahjat ja palkinnot 0,00 −60,00 −60,00 
8560 Rahaliikenteen kulut −1,48 −1,43 −4,32 
 
Liikevoitto/tappio 1 700,84 1 280,48 5 128,92 
Rahoitustuotot ja -kulut −161,73 −1 352,07 −1 489,58 
Muut korko- ja rahoitustuotot 6,39 16,65 47,26 
9230 Korkotuotot talletuksista 6,39 16,65 47,26 
Korkokulut ja muut rahoituskulut −168,12 −1 368,72 −1 536,84 
9460 Korkokulut opintolainasta −0,12 0,00 −0,12 
9470 Korkokulut asuntolainasta −23,68 0,00 −23,68 
9480 Korkokulut autolainasta −144,32 0,00 −144,32 
9620 Kurssitappiot 0,00 −1 368,72 −1 368,72 
 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 539,11 −71,59 3 639,34 
 
Tuloverot −484,75 −974,75 −2 344,25 
9900 Ennakkoverot, ansiotulo −484,75 −974,75 −2 344,25 
 
Tilikauden voitto/tappio 1 054,36 −1 046,34 1 295,09 

Kesäkuun palkka toisesta yrityksestä oli jälleen pienempi, joten tulopuolella on laskua edelliskuukauteen. Muissa tuotoissa näkyy autosta saatu myyntivoitto, eli se osuus mikä autosta jäi sen tasearvon jälkeen käteen.

Menopuolella ollaan taas hieman tutummissa kuvioissa. Tai ainakin kvartterin keskiarvon alla, mutta kuitenkin liian korkeissa luvuissa.

Ulkona on taas syöty paljon. Tarkoitan todella paljon, taitaa olla ennätyskulut parin vuoden ajalta. Laiskottelu näkyy täällä.

Asumiskuluissa sentään on palattu lähes budjettiin. Pieniä ekstroja siellä on vielä noin 25 euron arvosta. Asumiskuluista puhuttaessa en tainnut muistaa kertoakaan. Nostimme budjettia 100 euroa per nenä toukokuun alusta alkaen. Tämä on suoraa seurausta siitä, että tilasimme kotiin siivoojan. Eipä olekaan muutamaan kuukauteen tullut imuriin koskettua käytännössä ollenkaan. Jotain pieniä rikkaimurointeja lukuunottamatta toki.

Auton kulut ovat normaalia pienemmät, mutta kyseessä on vain puolen kuun kulut auton omistamisen ajalta, joten sen suhteen tässä on suuret polttoainekulut. Alkukuusta tuli ajeltua hieman enemmän ja tankkaukset näkyy. Onneksi näistä ajoista tulee hieman kilometrikorvauksia, joka näkyy vasta heinäkuun tuloslaskelmassa. Myös loppukauden vakuutukset ja verot tulivat maksuun kesäkuussa. Tämän jälkeen omasta jo myydystä autosta ei enää pitäisi tulla kuluja.

Autoetu ei vielä näy kesäkuun laskelmassa. Heinäkuun palkassa on ensimmäinen autoetu osakuukaudelta ja elokuusta alkaen koko kuun osalta. Kesäkuun kuluissa kuitenkin näkyy joitakin uuteen autoon liittyviä kuluja, joita olen ostanut omilla rahoilla. Esim. puhelinteline, parkkikiekko jne. Näitä ei jatkossa pitäisi olla, vaan pääsääntöisesti auton juoksevat kulut ovat yritykseni maksamia (polttoaine, vakuutukset, verot, pesukulut)

Hupitilin kaatolaatikkoon on taas kesäkuussa eksynyt paljon kuluja. Täällä on mm. kesäteatteri reissu, jonka tuotoksia näkyy myös ravintolakuluissa. Ja tietenkin mm. juhannukseen liittyviä ruoka- ja juomakuluja. Yhteensä touko-kesäkuussa onkin mennyt rahaa taas varmaan vuoden edestä alkoholiin ja muihin virvokkeisiin.

Ja kvartterin lopun kunniaksi on lainojen korot täsmätty, joten kuluissa näkyy koko kvartterin korot. Ja taseessa sitten näkyy sentilleen oikeat velkojen pääomat.


Tase

30.06.202231.05.2022
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 52 729,06 69 520,91 
 
Aineelliset hyödykkeet 16 311,80 35 478,19 
Rakennukset ja rakennelmat 16 311,80 16 311,80 
1151 Rakennusten vuokraoikeudet 16 311,80 16 311,80 
Koneet ja kalusto 0,00 19 166,39 
1173 Henkilöautot 0,00 19 166,39 
 
Sijoitukset 36 417,26 34 042,72 
Muut osakkeet ja osuudet 28 556,08 28 549,69 
1447 Pörssiosakkeet 3 063,80 3 063,80 
1453 Muut osakkeet 6 508,98 6 508,98 
1457 Kryptot 4 449,66 4 443,27 
1467 Muut osuudet 14 533,64 14 533,64 
Muut saamiset 7 861,18 5 493,03 
1471 Lainasaamiset yrityksiltä 7 861,18 5 493,03 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 3 890,10 2 060,09 
 
Lyhytaikaiset saamiset 1 653,85 1 653,85 
Muut saamiset 1 653,85 1 653,85 
1767 Maksetut vuokravakuudet 455,10 455,10 
1779 Muut saamiset 1 198,75 1 198,75 
 
Rahat ja pankkisaamiset 2 236,25 406,24 
1900 Käteisvarat 6,50 76,50 
1910 Palkkatili 1 6,16 71,93 
1911 Käyttötili 1 3,30 4,78 
1912 Nordnet - vanha 0,00 0,00 
1915 Palkkatili 2 1 922,60 192,89 
1916 Korttitili 2 246,54 5,00 
1921 Autobudjetti 0,00 0,00 
1923 Vaatebudjetti 0,00 0,00 
1924 Hupibudjetti 0,00 0,00 
1930 Nordnet 37,11 37,11 
1931 Coinmotion 13,61 13,61 
1932 Crypto.com EUR-tili 0,00 0,00 
1933 Crypto.com kortti 0,43 4,42 
1995 Rahansiirrot matkalla 0,00 0,00 
 
Vastaavaa yhteensä 56 619,16 71 581,00 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA 14 163,53 13 109,17 
Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 933,42 14 933,42 
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 933,42 14 933,42 
Tilikauden voitto/tappio −769,89 −1 824,25 
 
VIERAS PÄÄOMA 42 455,63 58 471,83 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 38 917,07 56 282,92 
Lainat rahoituslaitoksilta 13 098,35 13 125,36 
2621 Asuntolaina 13 098,35 13 125,36 
Ostovelat 0,00 19 183,19 
2681 Autolaina 0,00 19 183,19 
Muut velat 25 818,72 23 974,37 
2721 Opintolaina 22 818,72 22 974,37 
2749 Pitkäaikaiset muut velat 3 000,00 1 000,00 
 
Lyhytaikainen vieras pääoma 3 538,56 2 188,91 
Ostovelat 3 538,56 2 188,91 
2871 Mastercard 1 2 483,46 1 588,91 
2872 Visa 0,00 0,00 
2873 Mastercard 2 1 055,10 600,00 
 
Vastattavaa yhteensä 56 619,16 71 581,00 

Auton ja autolainan häviämisen lisäksi isoin muutos täällä on yrityksen lainasaamisissa, joka on kasvanut noin 2300 eurolla.

Lisäksi veloissa on "uusi" rivi 2749, joka on henkilökohtainen laina eräältä yksityishenkilöltä. Tämä liittyy auton vaihtoon, koska jouduin hieman lainoittamaan yritystäni käteisosuutta varten. Tämän maksan pois vielä tämän vuoden aikana.

Luottokorttivelat ovat myös kasvaneet, nämä ovat osin yrityksen kuluja, joita on sattunut kertymään kesäkuulle, mutta toki siellä on myös näitä kasvaneita omia elantokuluja, kuten syömisiä ja auton tankkauksia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti