9.7.2021

H1/2021 budjettikatsaus

Tämän vuoden budjettia tehdessä suunnitelin että minun tulee saada vähintään 25 000 euroa pääomaa kerättyä kahden vuoden aikana. Tällä tarkoitin helposti käteiseksi muutettavaa varallisuutta, pääasiassa rahastoja tai pörssiosakkeita. Spekulatiiviset yksityisten osakeyhtiöiden omistukset eivät siis kuulu tähän kastiin.

Katsotaan miten ensimmäinen puolivuosi vertautuu vuodenvaihteeseen

Tase

30.06.202131.12.2020
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 65 184,46 49 602,18 
 
Aineelliset hyödykkeet 39 031,75 16 311,80 
Rakennukset ja rakennelmat 16 311,80 16 311,80 
1151 Rakennusten vuokraoikeudet 16 311,80 16 311,80 
Koneet ja kalusto 22 719,95 0,00 
1173 Henkilöautot 22 719,95 0,00 
 
Sijoitukset 26 152,71 33 290,38 
Muut osakkeet ja osuudet 21 008,98 21 008,98 
1453 Muut osakkeet 6 508,98 6 508,98 
1467 Muut osuudet 14 500,00 14 500,00 
Muut saamiset 5 143,73 12 281,40 
1471 Lainasaamiset yrityksiltä 5 143,73 12 281,40 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 007,35 2 078,68 
 
Lyhytaikaiset saamiset 2 323,33 455,10 
Muut saamiset 2 323,33 455,10 
1767 Maksetut vuokravakuudet 455,10 455,10 
1779 Muut saamiset 1 868,23 0,00 
 
Rahat ja pankkisaamiset 1 684,02 1 623,58 
1900 Käteisvarat 111,00 64,20 
1910 Palkkatili 1 338,19 1 495,10 
1911 Käyttötili 0,43 3,37 
1912 Nordnet 0,91 0,91 
1921 Autobudjetti 212,04 60,00 
1923 Vaatebudjetti 21,45 0,00 
1924 Hupibudjetti 0,00 0,00 
 
Vastaavaa yhteensä 69 191,81 51 680,86 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA 2 211,16 3 180,35 
Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 166,00 3 180,35 
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 166,00 3 180,35 
Tilikauden voitto/tappio 1 045,16 0,00 
 
VIERAS PÄÄOMA 66 980,65 48 500,51 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 64 138,24 47 383,70 
Lainat rahoituslaitoksilta 13 611,38 13 765,00 
2621 Asuntolaina 13 611,38 13 765,00 
Ostovelat 22 439,20 0,00 
2681 Autolaina 22 439,20 0,00 
Muut velat 28 087,66 33 618,70 
2721 Opintolaina 24 687,66 25 618,70 
2749 Pitkäaikaiset muut velat 3 400,00 8 000,00 
 
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 842,41 1 116,81 
Ostovelat 2 842,41 1 116,81 
2872 Visa 1 789,08 1 068,36 
2873 Mastercard 1 053,33 48,45 
 
Vastattavaa yhteensä 69 191,81 51 680,86


Ensimmäisen puolen vuoden jäljiltä voimme taselaskelmasta huomata, että minulla ei ole kertynyt ollenkaan varallisuutta. Päinvastoin, velkaa vain lisää koska tuli päivitettyä auto.

Kaiken lisäksi yritykseni on vähentänyt minulle velkojaan noin 7000 eurolla (tili 1471), mutta olen itse vähentänyt henkilökohtaisia velkojani paljon vähemmän. Toisinsanoen, olen käyttänyt lainanlyhennyksiä elämiseen, eikä ne ole kertyneet sijoituspuolelle.

Tosiasiassa jopa tuossa aloitustaseessa 31.12.2020 on pieni virhe. Korjasin sitä maaliskuun lopussa, eli 1471 saamiset olivatkin n. 3800 euroa vähemmän kuin oli odotettavissa. Todellisuudessa tämän huomioimalla olenkin siis vähentänyt henkilökohtaisia velkojani vähintään saman verran, mitä olen saanut yritysvelkojen lyhennyksiä itselleni.

Tilanne ei muutoinkaan ole niin huono miltä se ensi näkemältä näyttää. 31.12.2020 taseen pienen virheellisyyden lisäksi luvut eivät muutoinkaan kerro koko totuutta, todellisuuden tietämällä arvioin edelleen että tämä 25 000 euroa ensi vuoden loppuun mennessä on hyvinkin saavutettavissa.


Tilinteko tämän vuoden toteumasta

Olen maksanut kuukausittain 400 euroa lainan lyhennystä läheiselle yksityishenkilölle. Tämä velka tulee tällä tahdilla päättymään marraskuussa tai joulukuussa. Tähän tulee yksi isompi lyhennys elokuussa saatavasta veronpalautuksesta. En ole vielä aivan varma käytänkö sen kokonaan tähän velkaan. Riippuen hieman summasta, tämä yksityishenkilöltä saatu velka päättyy joko marraskuussa, tai sitten joulukuulle jää vielä 200 euroa maksettavaa.

Tästä tulee seuraavalle vuodelle 400 euroa lisää kassavirtaa.

Toinen isompi muutos tulee luvuista, joita ei voi nähdä näistä tuloslaskelmistani ollenkaan. Minun yritykseni on maksanut kuukausittain noin 1500 euroa lainan lyhennystä toiselle yhtiölleni. Myös tämä velka on täysin lyhennetty tämän vuoden aikana, todennäköisesti myös marraskuussa. Tämä velan loputtua vapautuu yhtiöni käyttöön kassavirtaa noin 1500 euroa, joka siirretään velan lyhennyksiin minulle henkilökohtaisesti.

Yhtiöni on velkaa lainoina ja SVOP-sijoituksina noin 20 000 euroa minulle henkilökohtaisesti. Pystyn tämän summan nostamaan yhtiöstäni verovapaasti. Vapautuva kuukausittainen 1500 euroa tullaan käyttämään tämän velan lyhentämiseen, jolloin saan täältä suoraan toteutuvan lainan lyhennyksen verran sijoitettavaa kassavirtaa.


Palkan muutos

Olen myös suunnitellut palkkani nostamista hieman. Yrittäjänä pystyn vaikuttamaan palkkaani. Saan osan palkastani toisesta yrityksestä työntekijästatuksella, mutta toisen puolikkaan maksan itse itselleni ja pystyn säätelemään tämän suuruutta.

En sinänsä ole tarvinnut palkkaa elämiseen, joten olen minimoinut palkan maksun verosyistä. Esimerkiksi viime vuonna minun ansiotuloni olivat tasan 18 000 euroa. Tälle vuodelle olin suunnitellut 28 000 euron ansiotuloja.

10 000 euron kasvu ansiotuloihin johtuu pääosin muuttuneista asumisjärjestelyistä. Omat henkilökohtaiset menoni ovat kasvaneet noin 400 euroa kuussa pelkästään asumisesta johtuvista syistä. Viime vuonna asuimme vielä yritykseni asuntoetuasunnossa ja yritykseni maksoi suuren osan vuokrasta. Asumme nyt halvemmassa asunnossa, mutta vuokran maksu on siirtynyt toiseen taskuun ja olen siirtänyt käytännössä suoraan ennen yhtiön maksaman vuokran osuuden palkkoihin, jolloin oma palkkani on noussut.

28 000 vuosiansio on laskettu siten, että se varmasti riittää elämiseen ja siitä pitäisi jäädä hieman ylikin. Tämä on hyvin riittänytkin. 28 000 on myös verotuksellisesti melko optimi raja, jonka jälkeen marginaalivero nousee huomattavasti osinkoina nostettavien pääomien verotusta korkeammaksi. Jos rahaa ei elämiseen tarvitse, ei palkkaa kannata enempää maksaakaan. Itselleni yritys on pitkän aikavälin suunnitelma ja haluan kerryttää sinne varallisuutta. En maksimoi lyhyen aikavälin tuottoja, vaan optimoin verotusta ja pyrin maksimoimaan pitkän aikavälin tuoton.


Miksi sitten ajattelin että tulisin hieman nostamaan palkkaani?

Suurimpia syitä palkan nostoon on asuntolaina. Tähtäimessä on suuremman asuntolainan ottaminen muutaman vuoden aikajänteellä. Tämä 25 000 euroan säästöhaaste on osa tätä suunnitelmaa. Vuosi sitten asuntolainoja kilpailuttaessa huomasin, että pankit eivät ymmärrä yrittäjää. Tai paremmin sanoen, pankkien välillä oli huomattavaa hajontaa tämän suhteen. Yksi pankki ymmärsi laskea yrityksen tuloslaskelmasta asuntoetuasunnon kustannukset ja miten niiden poistuminen vaikuttaisi yrityksen palkanmaksukykyyn jne.

Yleisesti sanoen kuitenkin pankit kysyvät usein esim. luottokorttihakemuksissa ja asuntolainahakemuksissa vain bruttotulojen suuruutta. Niille tulee näyttää, että yritys on pystynyt maksamaan tietyin suuruista palkkaa. Pankki ei oikein jossittele sen kanssa, että voisin ehkä maksaa enemmän jos en haluaisi optimoida veroja ja nostaa osaa tuloista pääomatuloina. Tässä vaiheessa vielä muutoinkin ne lievästi verotettuina saatavat osingot ovat niin pieniä, että ne eivät hetkauta kokonaisansioita.

Olenkin ajatellut, että helpointa on maksaa 5 000 - 10 000 euroa vuodessa enemmän palkkaa. Tästä menee se noin 35 % veroa tältä palkankorotuksen osalta, mutta se on nyt kärsittävä maksukyvyn osoittamisen hintana. Tämä tulee vaikuttamaan suoraan siihen kuinka helposti ja kuinka paljon pankki myöntää asuntolainaa myöhemmin.


Menot

Tuloslaskelma

01.01.2021 -
30.06.2021
Liikevaihto 14 804,93 
3000 Palkka1 9 000,00 
3010 Palkka2 5 150,00 
3080 Muut palkat 180,00 
3100 Päivärahat ja km-korvaukset 474,93 
 
Liiketoiminnan muut tuotot 593,01 
3650 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 315,00 
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 278,01 
 
Materiaalit ja palvelut −10 776,83 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −10 776,83 
Ostot tilikauden aikana −10 776,83 
4000 Ruoka −1 626,46 
4001 Ravintola −373,05 
4010 Auto −2 730,08 
4020 Asuminen −4 713,85 
4030 Vakuutukset −93,99 
4040 Vaatteet −145,75 
4050 Hupi −651,78 
4060 Terveys −251,87 
4150 Ostot käytetyt tavarat −190,00 
 
Liiketoiminnan muut kulut −89,51 
7830 Ruokailut matkalla −47,44 
8280 Lahjoitukset −2,73 
8480 Jäsenmaksut −36,00 
8560 Rahaliikenteen kulut −3,34 
 
Liikevoitto/tappio 4 531,60 
Rahoitustuotot ja -kulut −255,94 
Korkokulut ja muut rahoituskulut −255,94 
9460 Korkokulut opintolainasta −11,56 
9470 Korkokulut asuntolainasta −150,51 
9480 Korkokulut autolainasta −86,40 
9490 Korkokulut ostoveloista −7,47 
 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4 275,66 
 
Tuloverot −3 230,50 
9900 Ennakkoverot, ansiotulo −3 230,50 
 
Tilikauden voitto/tappio 1 045,16

Alkuvuosi on ollut täynnä melkoisia "yllätyksellisiä" menoja, joita en ole budjetissa huomioinut. Muutto ja sen jälkeinen asunnon sisustaminen on syönyt paljon rahaa. Näille on odotettavissa vähentymistä, mutta toisaalta en voi suorin silmin valehdella että nämä olisivat jatkossa nolla. Ehkä ensi vuoden budjettiin säädetään tällekin oma osuutensa.

Tosiasia kuitenkin on että ensimmäinen vuosipuolisko on ollut kulujen suhteen iso. Aivan liian iso. Budjetti on tässä pariin kertaan elänyt, mutta karkeasti sanoan ensimmäisen puolen vuoden osalta kuluja piti olla noin 8200-8500 euroa. Toteuma onkin noin 30% enemmän. Se on iso budjettiero se.

Edes sisustus- ja huonekaluhankinnat eivät tätä täysin selitä. Kulupuolta tulee tarkastella kriittisesti ja karsia. Toisaalta olen vähän sitä mieltä että täysin kituuttaakaan ei saa, vaan pitää elää hetkessä. Pelkkä hampaat irvessä säästäminen ei ole hyvästä vaan elämästä tulee myös osata nauttia.

Asuntoon kohdistuvien hankintojen vähentyessä ja muun kulupuolen tarkastelussa uskon olevan pientä potentiaali säästöille.


Yhteenveto

Yhdessä laskien 400 euron lainan lyhennyksen loppumisen, ekstra 1500 euron saamisen yritykseltäni sekä pienet kulusäästöt, mahdollinen palkan nousu jne. Näistä tulee helposti 2000 euroa kuussa säästettävää ensi vuodelle.

Siksi en pidä 25 000 euron säästöjä mitenkään mahdottomana vuoden 2022 lopussa. Jos haluaisi haastaa itseään, niin tavoite voisi olla yli 30 000 euroa, jolloin pitäisi jo vähän tarkemmin laskeskella menoja ja lähestyä tämän vuoden budjetoitua kulutusta. En kuitenkaan tätä vielä tee, palataan ensi vuoden budjettiin myöhemmin.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti