18.4.2021

Maaliskuun tuloslaskelma

Maaliskuu päättyi jo aikoja sitten, mutta sain vasta nyt viimeisteltyä laskelmat. Kuten jo viime kerralla kerroin, tässä on nyt isompi korjaus liittyen lainasaataviin.

Edellisvuoden yrityksien tilinpäätöstä tehdessä löytyi noin 3880 euron edestä korjauksia lainoihini. Saamiseni yritekseltä täytyy siis korjata tuon verran. Mietin hetken avaavan taseen korjaamista, mutta koska olen jo julkistanut tammi-helmikuun tuloksetkin, on ehkä selkeämpää tehdä korjaus maaliskuun kirjanpitoon. Maaliskuulle osuu siis noin 3880 euron vähennys lainasaamisiini ja tämän vastakirjaus on tehty edellisten tilikausien voittoon. Näin ollen edellisten tilikausien voitto menee miinuksen puolelle.

Sain myös iloisen yllätyksen verottajalta! Saan noin 1870 euroa veronpalautusta. Laitoin sen nyt Maaliskuun kirjanpitoon ja tämä näkyy tilillä 1779 Muut Saamiset. Vastakirjaus tässäkin on edellisten tilikausien voitto, nostaen voittoa. Kuitenkin tappio meni sen verran syvälle edellisen kohdan lainan korjauksen osalta, että tappiolla edelleen ollaan. Kuitenkin kuten jo aiemmin kerroin, tämä on täysin laskennallinen luku ja on täysin virheellinen niin monella tapaa. Siitä ei siis kannata välittää.

Yleisesti muutin muutaman tilin nimeä lähinnä kuvaamaan niitä tarkemmin. Sisällöllisesti ei muutoksia.

Kvartterin loppu

Kvarttelin loputtua tähän on nyt täsmäytettty opintolainan ja asuntolainan osuudet. Näiden pääomat onkin vähentynyt huomattavasti vähemmän kuin tammi-helmikuussa, koska merkkasin korot nyt kuluiksi ja se vaikutti itse pääoman lyhennykseen maaliskuun osalta. Korot kuitenkin ovat kertyneet kolmelta kuukaudelta ja maksut ovat olleet täysin samat kuin aiempinakin kuukausina.


Tuloslaskelma

Koska osa kuluista vaihtelee paljon kuukausittain ja lainanhoitokulutkin merkkaan vain kvarttereittain, tässä on parin edellisen kuukauden lisäksi nyt toteutuneen kvartterin luvut mukana tuomassa selkeyttä.

01.03.2021 -01.02.2021 -01.01.2021 -
31.03.202128.02.202131.03.2021
Liikevaihto 1 500,00 1 500,00 4 515,00 
3000 Palkka1 1 500,00 1 500,00 4 500,00 
3400 Myynti käytetyt tavarat 0,00 0,00 15,00 
 
Liiketoiminnan muut tuotot 49,90 69,90 164,30 
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 49,90 69,90 164,30 
 
Materiaalit ja palvelut −1 876,05 −1 537,56 −5 060,72 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −1 876,05 −1 537,56 −5 060,72 
Ostot tilikauden aikana −1 876,05 −1 537,56 −5 060,72 
4000 Ruoka −311,27 −212,20 −723,47 
4001 Ravintola −18,00 −124,00 −274,25 
4010 Auto −505,56 −122,51 −913,83 
4020 Asuminen −665,04 −877,20 −2 527,11 
4030 Vakuutukset −77,37 −8,31 −85,68 
4040 Vaatteet −95,00 0,00 −95,00 
4050 Hupi −191,43 −77,69 −313,35 
4060 Terveys −12,38 −115,65 −128,03 
 
Liiketoiminnan muut kulut −0,32 −2,73 −39,05 
8280 Lahjoitukset 0,00 −2,73 −2,73 
8480 Jäsenmaksut 0,00 0,00 −36,00 
8560 Rahaliikenteen kulut −0,32 0,00 −0,32 
 
Liikevoitto/tappio −326,47 29,61 −420,47 
Rahoitustuotot ja -kulut −89,44 −1,04 −96,91 
Korkokulut ja muut rahoituskulut −89,44 −1,04 −96,91 
9460 Korkokulut opintolainasta −5,83 0,00 −5,83 
9470 Korkokulut asuntolainasta −83,61 0,00 −83,61 
9490 Korkokulut ostoveloista 0,00 −1,04 −7,47 
 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja −415,91 28,57 −517,38 
 
Tuloverot −383,25 −383,25 −1 149,75 
9900 Ennakkoverot, ansiotulo −383,25 −383,25 −1 149,75 
 
Tilikauden voitto/tappio −799,16 −354,68 −1 667,13 


Kirjauksissa/budjetissa on pieniä muutoksia aiempaan verrattuna. Kuten huomaatte, ravintola-kulut on nyt muuttuneet Ruoka-kuluiksi. Tämä johtuu siitä, että emme enää seuraa näitä erikseen. Budjetti on 300 e yhteensä, jonka siirrän S-pankin tilille joka kuukausi. Tältä tililtä maksetaan sekä ruokakulut, että mahdolliset ravintolakäynnit.

Erillinen ravintola-tili on jatkossa paikka, johon merkkaan jos olen käynyt tämän ruokabudjetin ulkopuolelta syömässä jotain, jonka olen itse maksanut. Näyttää siltä, että maaliskuussa olen käynyt pari kertaa syömässä lounaan. Lisäksi ruoka-budjettiin on merkkaantunut jotain satunnaisia karkkipussin hakuja tuon varsinaisen 300 e budjetin yli. Yritän nämä jakaa siten, että hupiin menee selkeät namireissut. Jos taasen sisältö on enemmän ruokapainotteista, laitan sen ruoka-tilille. Lähtökohtaisesti kuitenkin ruoka-tilille ei saisi tulla mitään varsinaisen budjetin yli.

Auton vero tuli maaliskuussa maksuun, sekä sinne on sattunut ajoittumaan pari tankkauskertaa, josta syystä auton kulut huomattavasti suuremmat tässä kuussa.

Asumiseen meni noin 126 euroa yli budjetin. Tämä johtuu muutamista hankinnoista, joita tuli tehtyä säilytysratkaisuihin uuteen kotiin. Pitää miettiä tulisiko nämä kodin hankinnat laittaa omalle tilillee tai sitten nostaa asumisbudjettia. Näin keväällä tulee muutenkin puutarhanhoitoon liittyviä kuluja, joita en ole huomioinut budjetissa ollenkaan.

Asumiskuluihin vaikuttaa myös hieman se, että olin unohtanut helmikuussa merkata asuntolainan lyhennyksen täältä. Eli ketjuhan menee niin, että siirrän 640 euroa kuukausittain toiselle tilille, josta maksetaan asumiseen liittyviä asioita. Täältä menee myös lainanlyhennys, joten otan lainan lyhennyksen kuukausittain pois asumismenot tililtä, josta se menee suoraan asuntolainaan. Tältä osin Helmikuun luvut väärin ja nyt Maaliskuusssa tuplalyhennys.

Lenkkarit oli kait heitetty muutossa roskiin, joten kävin ostamassa 95 eurolla uudet lenkkarit.

Hupi-kulut olivat myös aivan järkyttävät tässä kuussa. Perinteisten Spotifyn ja BookBeatin lisäksi siellä on mm. noin 70 eurolla erikoiskahveja. Onhan tämä ihan kivaa välillä panostaa, mutta tämä on kyllä paljon. Lisäksi siellä on vielä tekniikkaa Amazonista 70 eurolla. Tämä oli puolipakollinen ja olisi voinut laittaa asumisenkin kuluihin, mutta tuli nyt merkattua hupiin. Osin asumista, osin insinööripornoa!

Tase

31.03.202128.02.2021
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 40 286,32 45 275,03 
 
Aineelliset hyödykkeet 16 311,80 16 311,80 
Rakennukset ja rakennelmat 16 311,80 16 311,80 
1151 Rakennusten vuokraoikeudet 16 311,80 16 311,80 
 
Sijoitukset 23 974,52 28 963,23 
Muut osakkeet ja osuudet 21 008,98 21 008,98 
1453 Muut osakkeet 6 508,98 6 508,98 
1467 Muut osuudet 14 500,00 14 500,00 
Muut saamiset 2 965,54 7 954,25 
1471 Lainasaamiset yrityksiltä 2 965,54 7 954,25 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 3 743,40 2 628,08 
 
Lyhytaikaiset saamiset 2 323,33 455,10 
Muut saamiset 2 323,33 455,10 
1767 Maksetut vuokravakuudet 455,10 455,10 
1779 Muut saamiset 1 868,23 0,00 
 
Rahat ja pankkisaamiset 1 420,07 2 172,98 
1900 Käteisvarat 7,00 69,00 
1910 Palkkatili 1 128,71 2 099,30 
1911 Käyttötili 3,45 3,77 
1912 Nordnet 0,91 0,91 
1921 Auto 0,00 0,00 
1923 Vaatteita 150,00 0,00 
1924 Hupi 130,00 0,00 
 
Vastaavaa yhteensä 44 029,72 47 903,11 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA −501,13 2 312,38 
Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 166,00 3 180,35 
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 166,00 3 180,35 
Tilikauden voitto/tappio −1 667,13 −867,97 
 
VIERAS PÄÄOMA 44 530,85 45 590,73 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 43 449,78 44 018,81 
Lainat rahoituslaitoksilta 13 696,55 13 714,31 
2621 Asuntolaina 13 696,55 13 714,31 
Muut velat 29 753,23 30 304,50 
2721 Opintolaina 25 153,23 25 304,50 
2749 Pitkäaikaiset muut velat 4 600,00 5 000,00 
 
Lyhytaikainen vieras pääoma 1 081,07 1 571,92 
Ostovelat 1 081,07 1 571,92 
2872 Visa 755,83 1 338,93 
2873 Mastercard 325,24 232,99 
 
Vastattavaa yhteensä 44 029,72 47 903,11

Taseen osalta tässä kuussa ei tapahtunut mitään isoa tai yllättävää. Isoin muutos oli tuo jo introssa kertomani lainasaamisten muutos. Tämä ei kuitenkaan kohdistu varsinaisesti tälle kuulle, vaan on kirjanpidossa ollut virhe jo avaamisesta asti.

Oikeasti yrityksen lainasaamiseni lyhenivät nettona noin 1100 euroa. Lisäksi maksoin yksityishenkilöltä lainattua lainaa (2749 tili) pois 400 euroa.

Tilillä 1779 näkyy vuoden 2020 veronpalautus, joka maksetaan tilille vasta joskus myöhemmin.


Lukuisien muutoksien johdosta laitetaan vielä muutaman tilin tase-erittelyt selkeyttämään asiaa asuntolainan ja opintolainan korkokorjauksien osalta:

TASE-ERITTELY

01.03.2021 - 31.03.2021

Tili
TositePäivämääräSelite

2621 Asuntolaina 
  Alkusaldo 01.03.2021 13 714,31 
X48/21 15.03.2021 asuntolainan lyhennys helmi-maaliskuu −101,37 
MT4/21 31.03.2021 Asuntolainan korjaus Q1/2021 83,61 
 Tilin 2621 loppusaldo 13 696,55 
 
2721 Opintolaina 
  Alkusaldo 01.03.2021 25 304,50 
X39/21 15.03.2021 opintolaina −157,10 
MT3/21 31.03.2021 Opintolainan korjaus Q1/20215,83 
 Tilin 2721 loppusaldo 25 153,23 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti