30.10.2022

Elokuun tuloslaskelma

Jaahas. Tiesin että asiat oli hieman jäänyt, mutta että elokuunkin kirjanpito oli vielä kirjaamatta tarkemmin. Tämä tuli hieman yllätyksenä. Olin tulossa syyskuusta kirjoittamaan, mutta näköjään elokuun kirjaukset olivat jääneet pientä viimeistelyä vaille ja sitä myöten myös tämä teksti kirjoittamatta.

Nyt on kaikki kulut kirjattu 30.10. asti, joten tässä tulee elokuun esittely, kohta perään syyskuu ja toivottavasti jo viikon päästä esittelen lokakuunkin. Aivan pieniä korjauksia tulee vielä joskus myöhemmin. Verotuksen päättymisen ja veronpalautuksen myötä meinaan tuli tarvetta tehdä pieniä tarkennuksia viime vuoden lukuihin. Tämä oli osasyy että jäi elokuu kirjaamatta, meinasin esitellä nekin muutokset ennen veronpalautuksen kirjaamista. Mutta taitaa käydä niin että teen joskus myöhemmin aivan oman postauksensa, jossa esittelen vain aiemmin esitellyn 2021 tilinpäätöksen ja rinnalla siihen tulleet muutokset. Tätä ei varmaan kannata sotkea muihin kuukausiraportteihin.

Pidemmittä puheitta, syvennytään tarkemmin siihen mihin rahat oikein elokuussa menivät.


Tuloslaskelma

01.08.2022 -01.07.2022 -
31.08.202231.07.2022
Liikevaihto 4 461,00 3 841,13 
3000 Palkka1 1 500,00 1 500,00 
3010 Palkka2 2 500,00 2 083,85 
3100 Päivärahat ja km-korvaukset 461,00 257,28 
 
Liiketoiminnan muut tuotot 91,85 44,40 
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 91,85 44,40 
 
Materiaalit ja palvelut −2 502,37 −2 133,50 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat −2 502,37 −2 133,50 
Ostot tilikauden aikana −2 502,37 −2 133,50 
4000 Ruoka −356,82 −369,43 
4001 Ravintola −266,90 −161,26 
4010 Auto −635,19 −394,39 
4020 Asuminen −750,30 −732,26 
4030 Vakuutukset −9,44 0,00 
4050 Hupi −276,11 −344,50 
4060 Terveys −207,61 −131,66 
 
Liiketoiminnan muut kulut −758,26 −55,03 
7830 Ruokailut matkalla −44,53 −33,52 
8130 Mainoslahjat ja palkinnot −12,00 −20,00 
8410 Laki ja konsultointipalvelut −700,00 0,00 
8560 Rahaliikenteen kulut −1,73 −1,51 
 
Liikevoitto/tappio 1 292,22 1 697,00 
Rahoitustuotot ja -kulut −0,94 0,51 
Muut korko- ja rahoitustuotot 5,76 7,34 
9230 Korkotuotot talletuksista 5,76 7,34 
Korkokulut ja muut rahoituskulut −6,70 −6,83 
9490 Korkokulut ostoveloista −6,70 −6,83 
 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 291,28 1 697,51 
 
Tuloverot −884,75 −801,52 
9900 Ennakkoverot, ansiotulo −884,75 −801,52 
 
Tilikauden voitto/tappio 406,53 895,99 

Elokuussa oli tulojen osalta melko normaali kuukausi. Hieman suuremman palkan maksoin toisesta yrityksetsä ja tuli hieman reissattua, jolloin päivärahoja tuli arvioitui enemmän. Muutoin ei ihmeempää.

Muissa tuotoissa on yksi rahalahja sekä Coinmotionin suosittelusta saatuja provisioita.

Menopuolella ravintolakulut, eli lähinnä lounaat, ovat taas kerran räjähtäneet melko suuriksi. Myös kauppaan meni jälleen budjettia enemmän. Asumisessa näkyy yksi noin 70 euron led-nauha, jota ei ole budjetoitu alunperin.

Liiketoiminnan  muissa kuluissa isoimpana summana näkyy lakipalveluista maksettu 700 euroa. Tämä on käytännössä velkaa, jonka maksoin nyt useamman kuukauden myöhässä. Keväällä tuli tehtyä testamentteja, edunvalvontavaltuutuksia yms. lakimiehen kanssa ja tämä lasku liittyy näihin dokumentteihin. Kehoitan jokaista laittamaan testamentin, edunvalvontavaltuutuksen ja mahdollisesti avioehdon kuntoon ajoissa. Netistäkin löytyy näihin peruspohjia, mutta lakimiehen kanssa asian voi keskustella tarkemmin ja käydä läpi erilaisia skenaarioita ja vaihtoehtoja. Heidän kokemuksensa on erittäin arvokasta, erityisesti jos halutaan tarkennuksia edunvalvontavaltuutukseen.

Teoreettinen voitto elokuulta 406 euroa. Mihinkäs se raha sitten meni? Katsotaan tasetta:

Tase

31.08.202231.07.2022
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 50 556,57 52 761,80 
 
Aineelliset hyödykkeet 16 311,80 16 311,80 
Rakennukset ja rakennelmat 16 311,80 16 311,80 
1151 Rakennusten vuokraoikeudet 16 311,80 16 311,80 
Koneet ja kalusto 0,00 0,00 
1173 Henkilöautot 0,00 0,00 
 
Sijoitukset 34 244,77 36 450,00 
Muut osakkeet ja osuudet 30 358,19 28 563,42 
1447 Pörssiosakkeet 3 063,80 3 063,80 
1453 Muut osakkeet 6 508,98 6 508,98 
1457 Kryptot 6 251,77 4 457,00 
1467 Muut osuudet 14 533,64 14 533,64 
Muut saamiset 3 886,58 7 886,58 
1471 Lainasaamiset yrityksiltä 3 886,58 7 886,58 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 897,46 2 819,56 
 
Lyhytaikaiset saamiset 1 653,85 1 653,85 
Muut saamiset 1 653,85 1 653,85 
1767 Maksetut vuokravakuudet 455,10 455,10 
1779 Muut saamiset 1 198,75 1 198,75 
 
Rahat ja pankkisaamiset 1 243,61 1 165,71 
1900 Käteisvarat 6,50 −53,50 
1910 Palkkatili 1 65,12 3,14 
1911 Käyttötili 1 0,26 1,79 
1912 Nordnet - vanha 0,00 0,00 
1915 Palkkatili 2 1 122,53 1 118,26 
1916 Korttitili 2 11,24 0,47 
1921 Autobudjetti 0,00 0,00 
1923 Vaatebudjetti 0,00 0,00 
1924 Hupibudjetti 0,00 0,00 
1930 Nordnet 37,11 37,11 
1931 Coinmotion 0,85 58,01 
1932 Crypto.com EUR-tili 0,00 0,00 
1933 Crypto.com kortti 0,00 0,43 
1995 Rahansiirrot matkalla 0,00 0,00 
 
Vastaavaa yhteensä 53 454,03 55 581,36 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA 15 466,05 15 059,52 
Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 933,42 14 933,42 
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 14 933,42 14 933,42 
Tilikauden voitto/tappio 532,63 126,10 
 
VIERAS PÄÄOMA 37 987,98 40 521,84 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 36 999,65 38 708,36 
Lainat rahoituslaitoksilta 12 996,97 13 047,66 
2621 Asuntolaina 12 996,97 13 047,66 
Ostovelat 0,00 0,00 
2681 Autolaina 0,00 0,00 
Muut velat 24 002,68 25 660,70 
2721 Opintolaina 22 502,68 22 660,70 
2749 Pitkäaikaiset muut velat 1 500,00 3 000,00 
 
Lyhytaikainen vieras pääoma 988,33 1 813,48 
Ostovelat 988,33 1 813,48 
2871 Mastercard 1 968,13 1 707,40 
2872 Visa 0,00 0,00 
2873 Mastercard 2 20,20 106,08 
 
Vastattavaa yhteensä 53 454,03 55 581,36

Taseesta isoimmat muutokset nähdään heti sijoituksissa. Yritykseni vähensi velkaa 4000 eurolla. Tästä on osa laitettu heti kryptoihin, eli lähes 1800 euroa. No mihinkäs se loppu 2200 euroa velan lyhennyksestä sekä 400 euron voitto sitten käytettiin?

Erilaisiin velanlyhennyksiin on mennyt noin 1700 euroa, sekä luottokorttivelkoihin vielä 825 euroa.

Tästä yhteenlaskettuna kaikkien velkojen lyhennyksiin on mennyt 2531 euroa, sijoituksiin 1794 euroa ja loppu 4400 eurosta ylijäävä raha löytyy hieman lisääntyneistä rahavaroista (palkkatilit).

Kaikenkaikkiaan hieman ylisuuret kulut taas, mutta sijoituspuolella ihan ok kuukausi, hyvin jäi rahaa säästöön.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti