31.1.2021

Henkilökohtainen kahdenkertainen kirjanpito alkaa

Kuten aiemmin kerroin (tässä ja tässä), tulen tekemään henkilökohtaisesta taloudestani kahdenkertaista kirjanpitoa. Tämä antaa selkeämmän näkymän omistuksiin ja velkoihin (Tase), kuten myös rahan kulutukseen (Tuloslaskelma).

Toki henkilökohtainen talous eroaa jonkun verran yrityksestä ja siksi joudun väliin tekemään hieman kompromisseja.

Olen nyt saanut tehtyä ensimmäisen kuukauden kirjanpidon. Aloitus on melko työlästä, koska joudun kokoajan tekemään myös linjavetoja ja muokkaamaan alkutasetta. Toivon että minulla on nyt ensimmäisen kuun jälkeen linjat kunnossa ja tasetieto 31.12.2020 olisi nyt oikein. Voi kuitenkin olla, että joudun tätä vielä myöhemminkin muokkaamaan.

Kirjaan tähän nyt tehdyt linjanvedot ja tulen päivittämään tähän postaukseen näitä myöhemminkin. Näin kaikki on samassa paikassa.

Tulot, kululuokat ja budjetti

 • Palkkatulot on liikevaihtoa. Kirjataan bruttona. Erittelen eri palkanmaksajat ja pääomatulot eri myyntitileille
 • Tämän takia verot kirjataan erikseen veroihin/ennakkoveroihin. Tämä on hyvin tuttua myös yritysmaailmasta, jossa vuodenvaihteessa ennakoidaan verosaamiset/-velat ja kirjataan ne taseeseen.
 • Kulutus jaetaan muutamiin pääkategorioihin. Tällä hetkellä ainakin ruoka, vakuutus, auto, vaatteet, hupi
 • Kuukausibudjetin takia siirrän kuukausittain rahaa pankkitililtä 1910 omille tileilleen. Esim. autotilille menee kuukausittain tietty summa, samoin vaatteisiin. Nämä näkyvät siis rahana, mutta on korvamerkitty eri tilille ja ko. kulut otetaan ko. tililtä.
Asumiskulut
 • Asumiskulut merkataan könttänä. Jatkossa siirrän kuukausittain 620 euroa vuokranmaksutilille (eri pankkiin), josta maksetaan vuokra, sähkö, vesimaksut, vakuutus ja muut asumiseen kohdistuvat kulut. En erittele näitä kuluja, vaan kaikki vuokratilille siirtämäni raha on asumisen alla. Oikeasti pankkitilille kertyy hieman ylimääräistä, jota en seuraa kirjanpidossa.
 • Poikkeuksen ylläolevaan tekee asuntolaina. Koska laina on myös taseessa velkana, tulee se eritellä. Siirrän siis ensin rahan pankkitililtä toiseen pankkiin, jolloin se myös kirjataan kokonaan asumiskuluihin. Otan kuitenkin myöhemmin lainanlyhennyksen tältä 4020 Asuminen -tililtä pois. Korkojen täsmäytyksen vuoksi merkkaan koko summan suoraan taseeseen ja täsmäytän tämän sisältämät korkokulut noin kvartaaleittan, jolloin taseen luvut eivät ole joka kuukausi sentilleen oikein.
 • Jos saamme jostain yhteisiä tuloja asumistilille, niin otan näistä henkilökohtaiseen kirjanpitooni huomioon puolet. Tämä merkataan asumistilille, jolloin se vähentää asumiskustannuksia.
Tase
 • Taseessa näkyy erikseen yrityssijoitukset (osakkeet), pörssiosakkeet, lainasaamiset, luottokorttivelka, opintolaina
 • Sijoitukset arvostetaan aina ostoarvoonsa, eli verottajan tapaan. Esim. pörssiosakkeiden myyntihetkellä syntyy voitto/häviö. Sama muun yritysomaisuuden kanssa, sille ei oikeastaan edes voi määritellä hintaa, joten ne on ostohinnoin taseessa ja mahdollinen voitto muodostuu vasta yrityskaupan yhteydessä.
 • Otan luottokorttivelan mukaan siksi, että se on luonteeltaan vastaava kuin yrityksen ostovelkatili. Kuukauden aikana tulevat kulut kohdistetaan kulutuskuukaudelle, mutta sen vastakirjaus tehdään luottokorttivelaksi (jos maksettu kortilla), joka sitten menee pankkitililtä vasta myöhemmin. Näin pystyn seuraamaan kulutusta ja kassavirtaa erillään. Hyvin tyypillistä yritysmaailmasta, eikä oikein onnistu perus-excelillä.
 • Taseen voitto edellisiltä vuosilta on hyvin irrelevantti näin henkilökohtaisesta näkökulmasta. Se muodostuu siihen lukuun mihin se sattuu muodostumaan alkukirjauksien jälkeen. Vastaavat ja vastattavat kun eivät ole sama, niin voitto-tilillä tasaan nämä samaksi. Vuoden päästä nähdään mikä tilanne on sitten ensimmäisen oikean kirjausvuoden jälkeen ja minkälaiseksi voitto-tili muodostuu yksityishenkilön näkökulmasta.

Avaava tase


TILILUETTELO - Käytössä olevat tilit 31.12.2020

Yrityssijoittaja
01.01.2020 - 31.12.2020

Saldo 31.12.2020
  Vastaavaa 
    Pysyvät vastaavat 
      Aineelliset hyödykkeet 
        Rakennukset ja rakennelmat 
          Rakennusten ja rakennelmien vuokraoikeudet 
 1151 Rakennusten vuokraoikeudet 16 311,80 
      Sijoitukset 
        Muut osakkeet ja osuudet 
 1453 Muut osakkeet 6 508,98 
 1467 Muut osuudet 14 500,00 
        Muut saamiset 
 1471 Lainasaamiset yrityksiltä 12 281,40 
    Vaihtuvat vastaavat 
      Lyhytaikaiset saamiset 
        Muut saamiset 
 1767 Maksetut vuokravakuudet 455,10 
      Rahat ja pankkisaamiset 
        Rahat 
 1900 Käteisvarat 64,20 
        Pankkisaamiset 
 1910 Palkkatili 1 495,10 
 1911 Käyttötili 3,37 
 1912 Nordnet 0,91 
 1921 Auto 60,00 
  Vastattavaa 
    Oma pääoma 
      Edellisten tilikausien voitto (tappio) 
 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 3 180,35 
      Tilikauden tulos 
 2371 Tilikauden voitto/tappio  
    Vieras pääoma 
      Pitkäaikainen vieras pääoma 
        Joukkovelkakirjalainat 
 2621 Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina 1 13 765,00 
        Muut velat 
 2721 Opintolaina 25 618,70 
 2749 Pitkäaikaiset muut velat 8 000,00 
      Lyhytaikainen vieras pääoma 
        Ostovelat 
 2872 Visa 1 068,36 
 2873 Mastercard 48,45 


Yllä näkyy vuodenvaihteen 2020-2021 tilanne. Avaan vähän tarkemmin mitä nämä tarkoittavat.

1151 Rakennusten vuokraoikeudet on ASO-maksu (tai tarkemmin ottaen oma osuuteni siitä). Muutimme Tammikuun aikana uuten asuntoon ja tämän ASO-maksu maksettiin jo Joulukuun puolella. Tilikartasta löytyi kuvaava termi vuokraoikeudet, koska mehän emme tätä varsinaisesti omista. ASO-maksu antaa vaan oikeuden asua tässä asunnossa tiettyä vuokraa vastaan. ASO-maksun saa kuitenkin takaisin indeksikorjattuna, joten se on selkeästi tulossa olevaa rahaa joskus, jonka takia se on taseessa.

Sijoitukset-osiossa on useita merkintöjä. TIlillä 1453 Muut osakkeet on muutama omistukseni yksityistisä osakeyhtiöistä. Siinä on pari omaa yhtiötä alkuperäisin osakesijoituksin ja kavereilta ostamieni osuuksien hinnalla. Lisäksi yksi muutaman satasen sijoitus erääseen Invesdorin järjestelmään rahoituskierrokseen. Lisäksi 1467 Muut osuudet tili on SVOP-sijoitus omaan yhtiööni. Tämä on tavallaan lainaa, jonka nostan seuraavan muutaman vuoden sisällä yrityksestä pois.

Kohta 1471 on myös suoraa lainaa yhtiölleni. Tämä ei periaatteessa eroa tilistä 1467 juurikaan näin henkilökohtaisessa mielessä. Yrityksen kirjanpidossa taasen näillä on hieman erilainen käyttäytyminen, niin siksi ne on erotettu eri tileille. Mutta yhteenvetona voidaan sanoa että olen lainoittanut yritystäni noin 26 000 eurolla. Tulen nämä rahat nostamaan muutaman vuoden aikana pois. Tili 1471 elää ihan kuukausittain, koska ostan jonkin verran yritykselle kuuluvia asioita luottokortillani. Tällöin se kirjaus tehdään luottokortilta tähän tilille 1471. Aikanaan yritys lyhentää lainaa pois.

Pankkisaamiset on varmasti hyvin itseselitteisiä. Erittelen käteisen, palkaktilin ja käyttötilin (pankkikortin tili) erikseen. Lisäksi Nordnetin tili on omanaan. Sitten on hieman erilaiset tilit 192x, jotka ovat budjettitilejä. Tulen jatkossa siirtämään rahaa käyttötililtä erillisellä budjettitilille, josta teen tietyt kuukausittaiset kirjaukset tileille 1921-1924. Tämä on ihan pankissa olevaa rahaa, mutta haluan budjetoida sen etukäteen, jolloin olen varautunut tuleviin ajoneuvoveroihin, vakuutuksiin jne. Ylijäävät rahat voin sitten siirtää sijoituksiin.


Taseen Vastattavaa-puolella onkin sitten kasa erilaisia velkoja. Kuten jo kerroin, voitto-tili ei ole kovin järkevä, ei keskitytä siihen. Laina puolella minulla on:
 • 2621 Pitkäaikainen Rahoituslaitoslaina = Asuntolaina ASO-maksua varten
 • 2127 Opintolaina
 • 2749 Pitkäaikaiset muut velat = Yksityishenkilön antama laina. Tämä lyhenee säännöllisesti
 • Ostoveloissa on sitten luottokortteja.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti